Navigacija
Viber

Poziv studentima za učešće na ''3D Academy''

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Univerzitet u Banjoj Luci i Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija u saradnji sa Inovacionim centrom Banja Luka, realizuje ''3D Academy'' u cilju upoznavanja studenata Univerziteta u Banjoj Luci sa 3D tehnologijama.

Program se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske.

Šta je program ''3D Academy?''

3D Academy  je skup radionica i predavanja sastavljenih od 8 modula, namijenjenih edukaciji u području 3D tehnologija.

Pod 3D tehnologijama uključujemo:
-    3D modelovanje – ''hard surface“ i „sculpt'',
-    3D vizuelizacija – teksture, svjetlo, render, postprodukcija,
-    3D skeniranje i obrada 3D skeniranih modela,
-    3D štampanje – priprema modela, štampanje, održavanje štampača,
-    Upoznavanje 3D tržišta – freelance, zaposlenje, samostalna prodaja 3D modela.

Cilj programa:

Cilj programa “3D Academy” je upoznati polaznike s 3D tehnologijama, te im osigurati sticanje znanja i vještina koja će im nakon završenog kursa omogućiti samostalan rad u tom području.

Ishodi programa:

-    visoka osposobljenost za napredne tehnike modelovanja u aplikaciji 3ds Max,
-    potpuna osposobljenost za 3D štampanje (priprema, štampanje, održavanje 3D štampača),
-    osnovno poznavanje 3D vizuelizacije,
-    osnovno poznavanje 3D skeniranja,
-    poznavanje internacionalnog 3D tržišta i mogićnosti za rad / zaradu na osnovu stečenih znanja,
-    jednomjesečno radno iskustvo na poziciji 3D-modelar na realnim projektima.

Održavanje programa: 

Program će trajati od 11. marta 2019. do 26. jula 2019. godine u prostorijama Inovacionog centra u Banjoj Luci (ICBL), na adresi: Mladena Stojanovića 4.

Predviđeni angažman:

-    predavanja i vježbe u Inovacionom centru Banja Luka, 3 puta sedmično od 17:00h do 19:00 časova, 
-    samostalan rad (obavezni zadaci nakon svakog predavanja). Kandidatima koji nemaju računar zadovoljavajućih karakteristika biće omogućeno korišćenje računara u Inovacionom centru (planirano minimalno 18 časova sedmično).

Kandidati koji uspješno završe obuku (redovno prisustvo i redovan samostalan rad su obavezan uslov) stiču pravo na obavljanje stručne prakse u trajanju od mjesec dana u kompaniji MEDIA LAB.

Nakon uspješno završene prakse postoji mogućnost stalnog zaposlenja u kompaniji MEDIA LAB.

Prijave

Program je namjenjen studentima javnog univerziteta, a prijava treba da sadrži sljedeće:
-    ispunjen prijavni obrazac,
-    uvjerenje sa fakulteta o godini studiranja i položenim ispitima, koje nije starije od 3 mjeseca,
-    CV sa slikom, detaljnim podacima o prethodnom formalnom i neformalnom obrazovanju, praksama i radnom iskustvu,
-    Motivaciono pismo od maksimalno 200 riječi, koje sadrži  razlog prijave na akademiju, kao i šta kandidat planira da ostvari sa stečenim znanjima.

Sve dokumente potrebno je dostaviti u PDF formatu na adresu elektronske pošte: dragana.ilibasic@icbl.ba.

Prijave su otvorene do 25. februara 2019. godine.

Svi kandidati koji prođu prvi krug će biti pozvani na intervju, kako bi finalizovali proces selekcije učesnika.

Intervju će biti održan u periodu 26. februara 2019. do 04. marta 2019. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem elektronske pošte dragana.ilibasic@icbl.ba i valentina.pesevic@unibl.org, ili na broj telefona 051/340-605.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8456/large_3d-logo-01.png