Navigacija
Viber

Uručena dodatna oprema Medicinskom fakultetu

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, uručena je dodatna medicinska oprema za kabinet kliničkih vještina u sklopu Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes).

Zajedno sa osnovnom opremom doniranom u prethodnom periodu, ova oprema će se koristiti za usavršavanje praktičnih kliničkih vještina studenata zdravstvene njege. 

Kabinet kliničkih vještina sa visokosofisticiranim modelima – simulatorima  omogućava studentima da uvježbavaju proste i složene dijagnostičke i terapeutske procedure i sestrinske intervencije u realnom radnom okruženju. Na taj način se pripremaju za kliničku praksu u zdravstvenim ustanovama i osposobljavaju da stručno i efikasno pružaju kliničku njegu u budućem radu sa pacijentima.

U drugoj fazi projekta nabavljena je dodatna oprema za kabinete kliničkih vještina u osam javnih, visokoobrazovnih ustanova sa studijama zdravstvene njege/ sestrinstva u BiH, ukupne vrijednosti 139 510 KM.

Formiranje i opremanje kabineta kliničkih vještina je dio tekućeg procesa reforme i inovacije nastavnih planova i programa II i III ciklusa studija zdravstvene njege i njihovog usklađivanja sa standardima Evropske unije.

Sredstvima od osam miliona KM, Vlada Švajcarske finansira drugu fazu Projekta jačanja sestrinstva u BiH (2017–2021). Projekat provode Fondacija fami i Ženevske univerzitetske bolnice, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, te Odjeljenjem za zdravstvo i ostale usluge i Odjeljenjem za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta. 

Pored rada na unapređenju visokoškolskog obrazovanja medicinskih sestara, projekat se bavi i poboljšanjem i standardizacijom usluga zdravstvene njege u zajednici, te regulacijom sestrinske profesije.
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8474/IMG-1c67e530b49ee250e88d623db7be1300-V.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8474/IMAG0586.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8474/IMAG0587.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8474/IMAG0602.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8474/IMAG0604.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8474/IMAG0605.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8474/IMAG0612.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8474/IMAG0616.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8474/IMAG0617.jpg