Navigacija
Viber X logo

Uspješno završen kurs cjeloživotnog učenja

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Oko 20 polaznika uspješno je završilo kurs cjeloživotnog učenja, koji je od 18. januara do 16. februara 2019. godine organizovan na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. 

Riječ je o kursu  organizovanom u okviru ERAZMUS+ projekta „Jačanje kapaciteta za promjene u turizmu na Zapadnom Balkanu: izgradnja kompetencija za upravljanje kulturnim nasljeđem i kulturnim turizmom - CULTURWB“. Univerzitet u Banjoj Luci je partner u ovom projektu, a u realizaciji CULTURWB  projekta učestvuje trinaest partnera iz regije i EU.

Polaznici kursa su imali priliku da steknu nova znanja iz: projektnog menadžmenta, finansiranja i budžetiranja događaja i projekata u kulturnom turizmu, dizajniranja vrijednosti proizvoda kroz usluge društvenih mreža, marketinga i menadžmenta kulturnih događaja, interkulturalne komunikacije i kulturnog nasljeđa Zapadnog Balkana. 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8468/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B82__1_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8468/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8.jpg