Navigacija
Viber

Informacija sa 36. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Na 36. sjednici Senata Univerziteta u Banjoj Luci, 30. maja 2019. godine razmatrene su i usvojene izmjene i dopune Prijedloga Senata Univerziteta broj: 02/04-3.150-7/19 od 31.1.2019. godine o planu upisa u prvu godinu I, II i III ciklusa studija na Univerzitetu u Banjoj Luci u akademskoj 2019/2020. godini.

Donesena je i Odluka o verifikaciji mandata člana Senata Univerziteta predstavnika Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Senat je podržao i Prijedloga odluke Nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Centra za evropska istraživanja (CER - Center for European Research), a data je i podrška Prijedlogu odluke Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta o imenovanju rukovodioca Studijskog programa krivično pravo na II ciklusu studija.

U radu ove sjednice donesena je i  Odluka o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja.

Donio je Senat i odluku  o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na: Akademiji umjetnosti, Ekonomskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Poljoprivrednom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Fakultetu bezbjednosnih nauka, Fakultetu političkih nauka, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta i Šumarskom fakultetu.

Donesena je odluka o davanju saglasnosti na izvještaje komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji i imenovanje komisije za javnu odbranu doktorske disertacije kandidatima na Prirodno-matematičkom fakultetu i Filozofskom fakultetu.

Senat je donio i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisije o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije kandidata Medicinskog i Elektrotehničkog fakulteta.

Podrška Senata je data i za zaključivanje Protokola o saradnji u okviru Mevlana programa razmjene između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta Aydin Adnan Menderes, Turska, kao i za za zaključivanje Sporazuma o saradnji i principima rada u okviru realizacije projekta „Studentskom praksom brže do posla“.

Senat je informisan i o aktivnostima Unije studenata RS,  koje se odnose na rješavanje problema nastalog oko upisa u Državni registar akreditovanoih visokoškolskih ustanova u BiH, javnih univerziteta iz RS. 

Bilo je riječi i o upisnim kvotama za sve cikluse studija, a Senatu su prezentovani i rezultati ankete Motivacija za studiranje i pericepcija Univerziteta u Banjoj Luci učenika završnih razreda srednjih škola iz zapadnog dijela Republike Srpske.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8974/unibl_logo_novi.png