Navigacija
Viber X logo

Fond za izgradnju administrativnih kapaciteta: Drugi poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj LuciOpšte

U okviru Fonda za izgradnju administrativnih kapaciteta u Dunavskom regionu (Building Administrative Capacities in the Danube Region - BACID), otvoren  je Drugi poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

Rok za prijavu je 02. avgust 2019. godine.

BACID Fond podržava razmjenu znanja između subjekata u Austriji i država Zapadnog Balkana i Republike Moldavije u okviru ekonomskih, ekoloških i socijalnih stubova održivog razvoja.

Poziv je usmjeren na sferu javne uprave, organizacije civilnog društva, univerzitete, medije, kao i poslove u oblasti evropskih integracija i doprinošenje ispunjavanju ciljeva održivog razvoja.

Potrebno je da su podnosioci projektnog prijedloga:

-          Pravna lica registrovana u nekoj od zemalja obuhvaćenih pozivom;

-          Javni ili privatni entitet, uključujući poslovni sektor i neprofitne organizacije;

-          Uspostavljeni najmanje dvanaest mjeseci prije objavljivanja poziva.

Pozivom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

-          ekspertska podrška i mentorstvo;

-          organizacija radionica, seminara i obuka;

-          izrada izvještaja, studija, anketa i drugih dokumenata (npr. vodič, modelska odluka itd.).

Budžet  iznosi 60 000 evra.

U prilogu su upustva za aplikante sa svim relevantnim informacijama, načinu apliciranja, uslovima i kriterijumima apliciranja, a sve dodatne informacije dostupne su na sljedećoj internet stranici: http://www.bacid.eu/Calls.

Mole se aplikante iz Republike Srpske da obavijeste Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju (fondovieu@meoi.vladars.net ) o podnošenju prijave na ovaj poziv.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9043/bacid.png