Navigacija
Viber

Informacija sa 39. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Senata

Na 39. sjednici Senata Univerziteta u Banjoj Luci, 11. 07. 2019. godine razmatrana je analiza prvog upisnog roka za akademsku 2019/2020. godinu.

Senat je razmotrio i usvojio prijedlog odluke o usvajanju akademskog kalendara za akademsku  2019/2020. godinu.

Usvojeni su  i prijedlozi odluka za izmjenu i dopunu Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1271/19  od 24.05.2019. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini i Prijedloga plana upisa u prvu godinu I, II i III ciklusa studija na Univerzitetu u Banjoj Luci u sljedećoj akademskoj godini.

Podržn je i Prijedlog odluke o izmjenama Pravila o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107, broj: 02/04-3.649-5/19 od 28.03.2019. godine.

U radu 39. sjednice donesena je odluka o izboru nastavnička i saradnička zvanja za kandidate Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, Tehnološkog i Mašinskog fakulteta. 

Senat je donio o odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji i imenovanje komisije za javnu odbranu doktorske disertacije kandidatima na Poljoprivrednom fakultetu.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9133/thumb_unibl_logo_novi.png