Navigacija
Viber

Erazmus+ stipendije za razmjenu studenata na Politehničkom institutu u Beži

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

U okviru Erazmus+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za studente prvog i drugog ciklusa studija za odlazak na razmjenu na Politehnički institut u Beži, Portugal.

Dostupne su dvije (2) stipendije za studente prvog i drugog ciklusa u trajanju od pet (5) mjeseci. 
Razmjena se mora realizovati u ljetnom semestru akademske 2019/20. godine ili u zimskom semestru akademske 2020/21. godine u zavisnosti od dostupnosti predmeta koji se izvode na engleskom jeziku.

Iznos stipendije:
•    Mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 evra (za troškove života),
•    Putni troškovi do iznosa od 360,00 evra,
•    Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Aplikanati:
Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa studija Poljoprivrednog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta (studijski program - Ekologija i zaštita životne sredine) i Tehnološkog fakulteta (studijski program – Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije).

Potrebna dokumentacija:
1.    Kopija pasoša
2.    CV u Europass formatu
3.    Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)
4.    Prepis ocjena na engleskom jeziku
5.    Motivaciono pismo
6.    Dokaz o poznavanju portugalskog ili engleskog jezika (CEFR B1 nivo). 

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja -  http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja

PRIJAVA:
Sva tražena dokumentacija se dostavlja na engleskom jeziku Kancelariji za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, elektronskom poštom, na e-adresu: djordje.kenjalo@unibl.org (sa napomenom: za Erazmus+, kreditna razmjena – Politehnički institut u Beži).
 
Rok za dostavljanje dokumentacije je 15.11.2019. godine do 12:00 časova.

LINKOVI:
•    o Institutu:
https://www.ipbeja.pt/en/Pages/default.aspx
https://www.ipbeja.pt/servicos/gmc/Documents/DOCUMENTOS%20INGL%C3%8AS/P%20%20BEJA01%20ERASMUS%20Info_Sheet_.pdf
•    Kontakt podaci fakulteta Politehničkog instituta u Beži:
https://www.ipbeja.pt/servicos/gmc/Documents/International%20Students/IN_Beja_Academic%20Contacts.pdf
•    informacije o vizi:
http://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/page.aspx#0
•    informacije o osiguranju i smještaju: 
https://www.ipbeja.pt/servicos/gmc/Documents/DOCUMENTOS%20INGL%C3%8AS/P%20%20BEJA01%20ERASMUS%20Info_Sheet_.pdf
•    katalog dostupnih predmeta na engleskom jeziku: https://www.ipbeja.pt/servicos/gmc/Documents/COURSES_CATALOGUE/List%20of%20Courses%20Offered%20in%20English%202019_20.pdf

POSTUPAK ODABIRA:
1.    Po završetku konkursa, Komisija za sprovođenje postupka izbora kandidata za odlaznu razmjenu sa Univerziteta u Banjoj Luci će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava. 
2.    Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
3.    EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9375/Beja_-_slika.jpg