Navigacija
Viber X logo

Konkurs za  sufinansiranje naučnih publikacija u 2019. godini

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj LuciOpšte

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo  raspisalo je Konkurs za  sufinansiranje naučnih publikacija u 2019. godini.

Ministarstvo sufinansira sljedeće naučne publikacije:
•    Naučne monografije  
•    Naučne časopise
•    Zbornike

Pravo prijave na konkurs imaju autori naučnih publikacija upisani u Registar istraživača koji se vodi pri Ministarstvu, odnosno E-CRIS.RS sistem, visokoškolske ustanove, naučnoistraživačke organizacije upisane u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu (odnosi se na institute i udruženja) i ovlašćeni izdavači naučnih publikacija, po određenom, konkretnom zahtjevu za svaku naučnu publikaciju pojedinačno.

U skladu sa Planom raspođele budžetskih sredstava Ministarstva za 2019. godinu, ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 120.000,00 KM. Ministarstvo zadržava pravo da u toku godine izvrši korekciju visine finansijskih sredstava za ovu namjenu, u skladu sa raspoloživim sredstvima u 2019. godini.

Rok za dostavljanje prijava na Konkurs za sufinansiranje naučnih publikacija za 2019. godinu je 15. novembar 2019. godine. 

Tekst konkursa nalasi se u prilogu, a prijave na konkurs se nalaze u prilozima (Prilog 1, Prilog 2, Prilog 3).
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9338/Untitled.png