Navigacija
Viber

Preminuo prof. dr Gligor Radenković

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Dr Gligor Radenković, vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dugogodišnji gostujući nastavnik Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, preminuo 19. oktobra 2019. godine, poslije kratke i teške bolesti.

Sahrana profesora Radenkovića će se obaviti 24. oktobra 2019. na Mokroluškom groblju u Beogradu u 14:00.

Komemoracija povodom smrti profesora Radenkovića će biti održana u skorije vrijeme na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni.

Prof. dr Gligor Radenković je rođen 30. avgusta 1956. godini u Klisuri, opština Surdulica. Na Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisao se 1975, a diplomirao 1980. na konstruktivnom odsjeku. Na istom fakultetu magistrirao je 1983. i doktorirao 1989.

Od 1980. do 1985. je radio kao stručni saradnik u Inženjerskom računskom centru Građevinskog fakulteta u Beogradu. Za asistenta na grupi predmeta Teorija konstrukcija prvi put izabran je 1985, a u zvanje docenta 1995. U zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Teorija konstrukcija prvi put je izabran 2003.

Od 2003. na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na studijskom programu Građevinarstvo predavao je predmete: Tehnička mehanika 2, Statika konstrukcija 1 i 2,  Teorija konstrukcija 1 i 2, Dinamička analiza konstrukcija, Metod konačnih elemenata, Modeliranje konstrukcija i Površinski nosači. Na studijskom programu Arhitektura istog fakulteta predavao je predmet Statika konstrukcija. Bio je poznat po svom izuzetnom entuzijazmu prema nauci koji je sa ogromnom energijom prenosio studentima i saradnicima.

Profesor Radenković je objavio veći broj naučnih radova u naučnim časopisima i međunarodnim i domaćim naučnim skupovima. Publikovao je i pet monografija iz oblasti Teorije konstrukcija.

Učestvovao je u četiri naučna projekta koje je finansiralo nekadašnje Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Srbije.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9408/Prof-dr-Gligor-Radenkovic-01.jpg