Navigacija
Viber

Novčane nagrade nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci, na 34. sjednici održanoj 4. novembra 2019. godine, razmotrio je mišljenje Komisije za dodjelu priznanja i nagrada i odlučio da budu dodijeljene novčane nagrade nastavnicima i saradnicima za postignute rezultate u naučnoistraživačkom radu na međunarodnom planu.

Nagrade su dodijeljene u dvije kategorije. 

Naime, dodijeljene su novčane nagrade, u bruto iznosu, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci koji su autori naučnog rada objavljenog 2018. u indeksiranom naučnom časopisu koji se nalazi u bibliografskoj i citatnoj bazi podataka Web of Science (WoS). U odnosu na prethodnu godinu, kad je novčane nagrade dobilo 33 nastavnika i saradnika sa deset organizacionih jedinica, ove godine novčane nagrade dobio je 51 nastavnik i saradnik sa 12 organizacionih jedinica. (Prilog 1). 

Takođe, dodijeljene su novčane nagrade, u neto iznosu, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci koji su bili rukovodioci/koordinatori ili učesnici međunarodnih naučnoistraživačkih projekata tokom 2018. godine.

Nagrade je dobilo osam nastavnika i saradnika sa tri organizacione jedinice. (Prilog 2).

Ukupni novčani fond za ovogodišnju dodjelu nagrada iznosio je 70.000 KM i uvećan je za 20.000 KM u odnosu na prethodnu godinu. 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9452/unibl_logo_novi.png