Navigacija
Viber

Objavljen poziv za istraživačke grantove

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj LuciOpštePozivi za prijavu projekata

Evropski istraživački savjet (European Research Council – ERC) objavio je poziv za istraživačke grantove za konsolidatora (ERC Consolidator Grant) iz svih naučnih oblasti. 

Rok dostavljanja aplikacija je 4. februar 2020. godine.

ERC grantovi za konsolidatora namijenjeni su istraživačima sa značajnim istraživačkim postignućima i kojima je zaključno sa 1. januarom 2020. godine proteklo najmanje sedam, a najviše 12 godina od dana doktoriranja. Cilj granta je pružanje podrške vrhunskim vodećim istraživačima u onoj fazi karijere kada nastoje da konsoliduju svoj istraživački tim. Vodeći istraživači koji su aplikanti moraju da pokažu da je njihov istraživački prijedlog inovativan, ambiciozan i izvodljiv. 

Maksimalan iznos finansiranja po projektu je 2.000.000,00 evra za period od pet godina. 

Svi uslovi poziva i kriteriji za prihvatljivost aplikanata dostupni su na sljedećim stranicama:

https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-cog;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047825;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 

Takođe, u prilogu je i vodič za aplikante za ERC grant.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9539/unnamed__1_.jpg