Navigacija
Viber

Informacija sa 45. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Na 45. sjednici Senata Univerziteta u Banjoj Luci, održanoj 26.12.2019. godine, razmatran je i podržan Prijedlog izmjena Pravila studiranja na trećem ciklusu studija.

Takođe, Senat je usvojio i izmjene i dopune Statuta Univerziteta, a saglasan je i sa prijedlozima odluka NNV pojedinih organizacionih jedinica o usvajanju elaborata o opravdanosti osnivanja studijskih programa.

U radu ove sjednice razmatrana je i upisna politika za akademsku 2020/2021. godinu, a donesena je i Odluka o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja.

Senat je donio o odluke o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Elektrotehničkom fakultetu, Poljoprivrednom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Tehnološkom fakultetu i Filološkom fakultetu.

Razmatran i je i Prijedlog za zaključivanje dopune Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Novom Sadu. Senat je dao saglasnost i za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Univerziteta u Banjoj Luci i Nikolajevskog nacionalnog poljoprivrednog univerziteta iz Ukrajine. Jednoglasno je Senat podržao i zaključivanje Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Tjenđin Čengđan univerziteta iz Kine. Podržano je i zaključivanje Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Voronješkog državnog tehničkog univerziteta iz Rusije, kao i Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Slovačkog poljoprivrednog univerziteta u Nitri.

Senat je prihvatio i Prijedlog odluke Nastavno-naučnog vijeća Filološkog fakulteta o izmjeni Odluke o matičnosti fakulteta/Akademije umjetnosti i studijskih programa Univerziteta u Banjoj Luci za naučna i umjetnička polja i uže naučne i umjetničke oblasti.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9641/unibl_logo_novi.png