Navigacija
Viber

Lista prijavljenih kandidata za Studentski parlament, nastavno-naučna vijeća/Umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i izbornih komisija na fakultetima/Akademiji umjetnosti

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

DOPIS PRODEKANIMA

AKADEMIJA UMJETNOSTI - Lista prijavljenih kandidata za Studentski parlament, nastavno-naučna vijeća/Umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i izbornih komisija na fakultetima/Akademiji umjetnosti

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKI FAKULTET - Lista prijavljenih kandidata za Studentski parlament, nastavno-naučna vijeća/Umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i izbornih komisija na fakultetima/Akademiji umjetnosti

EKONOMSKI FAKULTET - Lista prijavljenih kandidata za Studentski parlament, nastavno-naučna vijeća/Umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i izbornih komisija na fakultetima/Akademiji umjetnosti

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET - Lista prijavljenih kandidata za Studentski parlament, nastavno-naučna vijeća/Umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i izbornih komisija na fakultetima/Akademiji umjetnosti

MAŠINSKI FAKULTET - Lista prijavljenih kandidata za Studentski parlament, nastavno-naučna vijeća/Umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i izbornih komisija na fakultetima/Akademiji umjetnosti

MEDICINSKI FAKULTET - Lista prijavljenih kandidata za Studentski parlament, nastavno-naučna vijeća/Umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i izbornih komisija na fakultetima/Akademiji umjetnosti

POLJOPRIVREDNI FAKULTET - Lista prijavljenih kandidata za Studentski parlament, nastavno-naučna vijeća/Umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i izbornih komisija na fakultetima/Akademiji umjetnosti

PRAVNI FAKULTET - Lista prijavljenih kandidata za Studentski parlament, nastavno-naučna vijeća/Umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i izbornih komisija na fakultetima/Akademiji umjetnosti

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET - Lista prijavljenih kandidata za Studentski parlament, nastavno-naučna vijeća/Umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i izbornih komisija na fakultetima/Akademiji umjetnosti

RUDARSKI FAKULTET - Lista prijavljenih kandidata za Studentski parlament, nastavno-naučna vijeća/Umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i izbornih komisija na fakultetima/Akademiji umjetnosti

TEHNOLOŠKI FAKULTET - Lista prijavljenih kandidata za Studentski parlament, nastavno-naučna vijeća/Umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i izbornih komisija na fakultetima/Akademiji umjetnosti

FAKULTET BEZBJEDNOSNIH NAUKA - Lista prijavljenih kandidata za Studentski parlament, nastavno-naučna vijeća/Umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i izbornih komisija na fakultetima/Akademiji umjetnosti

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA - Lista prijavljenih kandidata za Studentski parlament, nastavno-naučna vijeća/Umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i izbornih komisija na fakultetima/Akademiji umjetnosti

FAKULTET FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA - Lista prijavljenih kandidata za Studentski parlament, nastavno-naučna vijeća/Umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i izbornih komisija na fakultetima/Akademiji umjetnosti

FILOZOFSKI FAKULTET - Lista prijavljenih kandidata za Studentski parlament, nastavno-naučna vijeća/Umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i izbornih komisija na fakultetima/Akademiji umjetnosti

FILOLOŠKI FAKULTET - Lista prijavljenih kandidata za Studentski parlament, nastavno-naučna vijeća/Umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i izbornih komisija na fakultetima/Akademiji umjetnosti

ŠUMARSKI FAKULTET - Lista prijavljenih kandidata za Studentski parlament, nastavno-naučna vijeća/Umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i izbornih komisija na fakultetima/Akademiji umjetnosti

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9592/thumb_large_unibl_logo_novi.png