Navigacija
Viber

Održana radionica o uređivanju naučnih časopisa

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Radionica o dobrim praksama u uređivanju naučnih časopisa, na osnovu iskustava časopisa „Electronics”, održana je 11. februara 2020. u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL).

Na inicijativu prof. dr Vladimira Risojevića, prodekana za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju Elektrotehničkog fakulteta UNIBL, kao i doc. dr Mladena Knežića i doc. dr Mitra Simića iz redakcije časopisa „Electronics”, održana je radionica namijenjena urednicima svih naučnih časopisa koje izdaju organizacione jedinice Univerziteta u Banjoj Luci.

Nakon uvodnog obraćanja prof. dr Gorana Latinovića, prorektora za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta u Banjoj Luci, doc. dr Mladen Knežić i doc. dr Mitar Simić, upoznali su prisutne sa procesom i politikama uređivanja časopisa „Electronics”, iskustvima sa citatnim bazama, sa fokusom na proces evaluacije od strane Scopus/Elsevier, a zatim predstavljena iskustva, mogućnosti i ograničenja softvera Open Journal Systems.

Tokom radionice vođena je konstruktivna diskusija između urednika raznih časopisa UNIBL.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9766/IMG_2696.JPG
  • /uploads/attachment/vest/9766/IMG_2678.JPG
  • /uploads/attachment/vest/9766/IMG_2682.JPG
  • /uploads/attachment/vest/9766/IMG_2694.JPG