Navigacija
Viber

Informacija sa 48. elektronske sjednice Senata

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 48. sjednici održanoj elektornskim putem preko programa Hangouts Meet26. marta 2020. godine razmatrio je Izvještaj o realizaciji Programa rada organizacionih jednica Univerziteta za prošlu godinu.

Senat je razmatrao i podržao Prijedlog Programa rada organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci za tekuću godinu, kao i Akcioni plan za implementaciju Povelje i Kodeksa.

Podršku Senata, dobio je i Prijedlog odluke Nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta o izmjeni Nastavnog plana i programa prvog ciklusa SP poslovna informatika. Na prijedlog NNV Fakulteta političkih nauka, donesena je odluka o razrješenju dužnosti i imenovanju novog rukovodioca SP sociologija.

Senat je u radu 48. elektronske sjednice donio i Odluku o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja. Donesena je i Odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja zvanja na: Akademiji umjetnosti, Ekonomskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Fakultetu političkih nauka, Filozofskom fakultetu i Filološkom fakultetu.

Donesena je i Odluka o imenovanju imenovanju Komisije za ocjenu podobnosti teme, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorske disertacije kandidata sa Fakultetu političkih nauka. Senat je donio o Odluku o  davanju saglasnosti na Izvještaj komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji i imenovanje komisije za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata sa Filozofskog fakulteta.  Tokom ove sjednice, Senat je podržao i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenim doktorskim disertacijama kandidata sa Ekonomskog fakulteta i Filozofskog fakulteta.

Na prijedlog NNV Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, donesena odluka  da se udžbenik „Praktikum iz programiranja“ Đorđa Stojisavljevića objavi kao univerzitetska nastavna literatura. Senat je saglasan sa Sporazumom o uključenju Univerziteta u svojstvu zvaničnog partnera programa Međunarodnog centra za kompetencije u oblasti rudarsko-inženjerskog obrazovanja pod okriljem UNESKO, Rusija. Takođe, podržano je Zaključivanje Okvirnog sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i JU Osnovne škole „Branko Radičević“ Banja Luka.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9926/thumb_unibl_logo_novi.png