Navigacija
Viber

Informacija sa 52. elektronske sjednice Senata

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 52. elektronskoj sjednici podržao je Prijedlog odluke Nastavno-naučnog vijeća Filološkog fakulteta o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja studijskog programa Sinologija. Riječ je o studijskom programu koji bi se trebao izvoditi na prvom ciklusu studija na Filološkom fakultetu.

Podršku Senata dobio je i Prijedlog odluke o usvajanju akademskog kalendara za sljedeću akademsku godinu, ali i Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na svim ciklusima studija u akademskoj 2020/21. godini.

Jednoglasno je podržan i Prijedlog odluke NNV Filozofskog fakulteta o izmjeni Nastavnog plana i programa na studijskom programu Istorije. Najviše akademsko tijelo Univerziteta dalo je i podršku prijedlozima odluka NNV Elektrotehničkog fakulteta o razrješenju trenutnog i imenovanju novog šefa Katedre za računarstvo i informatiku. 

Na 52. elektronskoj sjednici Senata, donesena je i Odluka o raspisivanju za izbor u akademska zvanja. Takođe, donesena je Odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na sljedećim organizacionim jedinicama Univerziteta u Banjoj Luci: Medicinski fakultet, Poljoprivredni fakultet i Prirodno-matematički fakultet.

Donesene su i odluke o imenovanju komisija za ocjenu podobnosti teme, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorskih disertacija kandidata na Medicinskom fakultetu. Podržana je i Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata sa Poljoprivrednog fakulteta.

Tokom ove sjednice podržane su i Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja, a imenovan je savjetnik i pomoćnik savjetnika sa prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja na UNIBL. 

Senat je upoznat i sa aktivnostima na promociji Univerziteta vezano za upis nove generacije studenata, kao i o novom Pravilniku o sufinansiranju naučno-istraživačkih projekata.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/10207/unibl_logo_novi.png