Navigacija
Viber X logo

Kurs cjeloživotnog učenja na PMF-u

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U okviru Erazmus+ projekta ,,Razvoj master kurikuluma iz ekološkog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visokoškolskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana“ (ECOBIAS) na Prirodno-matematičkom fakultetu UNIBL, biće uspostavljen kurs cjeloživotnog učenja (LLL courses).

Riječ je o kursu iz oblasti ekološkog monitoringa površinskih voda, a sve se realizuje u okviru Erazmus+ projekta iz oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (E+ KA2 CBHE).

Inače, cilj projekta je akreditacija 27 master i kurseva cjeloživotnog učenja iz oblasti ekološkog monitoringa površinskih voda, opremanje sedam laboratorija na Univerzitetima u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i uspostavljanje regionalne ECOBIAS akademske mreže. 

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci predstavlja prof. dr Svjetlana Lolić, koordinator i doc. dr Maja Manojlović, administrator projekta. Projektom koordinira  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, a konzorcijum projekta čini ukupno 11 univerziteta iz pet zemalja. U ovom pozivu su univerziteti iz Srbije prvi put aplicirali kao programski univerziteti (Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Nišu), sa univerzitetima iz Hrvatske (Sveučilište u Zagrebu) i Njemačke (Universitaet Duisburg-Essen), a sa partnerskim univerzitetima iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore.  Pored Univerziteta u Banjoj Luci partnerski univerziteti iz Bosne i Hercegovine su Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Tuzli, Internacionalni univerzitet u Travniku, te Univerzitet Donja Gorica iz Crne Gore.

Koordinator projekta je prof. dr Snežana Radulović, a administrator prof. dr Dušanka Cvijanović.

Više informacija o ovom projektu nalazi se na ovom linku https://www.ecobiaserasmus.com/.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/10072/ECOBIAS.png