Navigacija
Viber X logo

Obavještenje o javnoj odbrani magistarskog rada kandidata Slaviše Lazute

Magistarski radoviFakultet fizičkog vaspitanja i sporta

 

Magistarski rad na drugom ciklusu studija kandidata Slaviše Lazute pod  nazivom ,,Efekti programa korektivnih vježbi na status stopala“ i Izvještaj Komisije o ocjeni magistarskog rada nalaze u Biblioteci Fakulteta.

Uvid u pomenuti magistarski rad i izvještaj, može se izvršiti u periodu od 23.6. do 23.7.2020. godine, u vremenu od 8,00 do 16,00 časova.

Obavještenje i Izvještaj o ocjeni urađene magistarske teze kandidata Slaviše Lazute

Slike

  • /uploads/attachment/vest/10131/%D1%84%D1%84%D0%B2%D1%81.jpg