Navigacija
Viber X logo

Raspisan konkurs za upis studenata u akademskoj 2020/2021. godini

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Raspisan je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na svim organizacionim jedinicima Univerziteta u Banjoj Luci počinje 22. juna 2020. godine, a završava se 26. juna 2020. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan).

Polaganje prijemnog ispita obaviće se 01. jula 2020. godine i 02. jula 2020. godine, sa početkom u 9.00 časova. Prijemni ispit na Medicinskom fakultetu počinje u 14.00 časova.

Objavljivanje rezultata konkursa je 06. jula 2020. godine do 14.00 časova. Upis primljenih kandidata počinje 08. jula 2020. godine, a završava se 17. jula 2020. godine.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita traje od 01. do 06. jula od 9.00 časova. Objavljivanje rezultata konkursa je 06. jula 2020. godine do 16.00 časova, a konačne rang-liste do 8. jula 2020. godine. Upis primljenih kandidata počinje 09. jula, a završava se 17. jula 2020 godine.

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita održaće se 01. i 02. jula 2020. godine sa početkom u 7.00 časova. 

Drugi upisni rok organizovaće fakulteti/Akademija umjetnosti  koji  u prvom roku ne upišu planirani broj studenata. 

Prijavljivanje kandidata za drugi upisni rok počinje 31. avgusta 2020. godine, a završava 04. septembra  2020. godine.

Polaganje prijemnog ispita je 07. septembra 2020. godine i 08. septembra 2020. godine sa početkom u 9.00 časova na svim organizacionim jedinicama. Objavljivanje rezultata konkursa je do 09. septembra 2020. godine do 14.00 časova.

Upis primljenih kandidata počinje 14. septembra 2020. godine i traje do 18. septembra 2020. godine.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita traje od 07. do 11. septembra 2020. godine,  sa početkom u 9.00 časova. Objavljivanje rezultata konkursa je 11. septembra 2019. godine do 16.00 časova, a konačne rang-liste do 14. septembra 2020. godine. Upis primljenih kandidata počinje 15. septembra, a završava se 18. septembra 2020. godine.

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita održaće se 07. septembra 2020. godine  i 08. septembra 2020. godine  sa početkom u 7.00 časova.

Konkursni rokovi – drugi i treći ciklus studija

Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija otvoren je od 22. juna 2020. godine do 03. novembra 2020. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave.

Informacije o rangiranju prijavljenih kandidata, konačnoj rang-listi i rokovima za upis biće dostupne najkasnije do 06. novembra 2020. godine na internetskim stranicama fakulteta/Akademije umjetnosti.

Ljekarsko uvjerenje

Kandidati koji konkurišu za prijem na Fakultet bezbjednosnih nauka i Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, ljekarsko uvjerenje dostavljaju prilikom prijave na konkurs, a ostali kandidati ljekarsko uvjerenje dostavljaju prilikom upisa.

Ljekarska uvjerenja se izdaju u Medicinskom specijalističkom centru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, ul. Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka (IV paviljon Studenstkog centra u Studentskom gradu, Kampus Univerziteta u Banjoj Luci), broj telefona: 051/301-324. Kandidati koji se prijavljuju za Rudarski fakultet, ljekarsko uvjerenje mogu izvaditi u mjestu prebivališta.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Slike

  • /uploads/attachment/vest/10082/PF-BL_112.JPG