Navigacija
Viber

Informacija sa 53. elektronske sjednice Senata

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL) na 53. elektronskoj sjednici, 23. jula 2020. godine, usvojio je Poslovnik o izmjeni poslovnika o radu Senata Univerziteta u Banjoj Luci. 

U toku ove sjednice donesene su i odluke o verifikaciji mandata novim članovima Senata. 

Razmatran je i podržan Izvještaj o provedenom prvom upisnom roku za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini, kao i prijedlog proširenja upisnih kvota za upis u prvu godinu prvog ciklusa na UNIBL u sljedećoj akademskoj godini.

Bilo je riječi i o organizaciji pripreme nastave u zimskom semestru u sljedećoj akademskoj godini, a razmotrena je i Lista odgovornih nastavnika i saradnika, pripremljena u modulu LONS integrisanog informacionog sistema.

Na osnovu prijedloga odluka Nastavno-umjetničkog vijeća Akademije umjetnosti, donesene su odluke o razrješenju i imenovanju rukovodilaca studijskog programa Likovnih umjetnosti i na Katedre za slikarstvo i inermedijalnu umjetnost. 

Donesena je i  Odluka o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja. Senat UNIBL je na 53. elektronskoj sjednici donio o odluke o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na: Akademiji umjetnosti, Medicinskom fakultetu, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta i Filološkom fakultetu. 

Takođe, donesene su i odluke o imenovanju komisija za ocjenu podobnosti teme, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorskih disertacija kandidata na Medicinskom fakultetu i Fakultetu političkih nauka.  

Senat je donio i odluke usvajanju izvještaja komisija o ocjeni podobnosti teme, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorskih disertacija na: Medicinskom fakultetu, Fakultetu političkih nauka, Prirodno-matematičkom fakultetu, Fakultetu političkih nauka i Filozofskom fakultetu. 

Donesene su i odluke  o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenim doktorskim disertacijama na: Ekonomskom, Prirodno-matematičkom i Filozofskom fakultetu. 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/10216/unibl_logo_novi.png