Navigacija
Viber

Rektorska konferencija/zbor BiH: Izmijeniti Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Rektorska konferencija/zbor Bosne i Hercegovine, tokom redovne sjednice održane 15. jula 2020. godine na Jahorini, formirala je koordinaciono tijelo za izradu prijedloga izmjene Okvirnog zakona o visokom obrazovanju.

Koordinaciono tijelo kojim predsjedava rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr Zoran Tomić će nakon usaglašavanja prijedloga izmjene navedenog Zakona sa članovima Rektorske konferencije/zbora, iste uputiti u proceduru nadležnim zakonodavnim tijelima Bosne i Hercegovine.

Inače, tokom rada Konferencije, razmatran je prijedlog platforme za razgovore vezane za izmjene Okvirnog zakona o visokom obrazovanju koju su iznijeli prof. dr Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu i prof. dr Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru. 

Osam rektora javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini razmatrali su i probleme vezane za proces akreditacije studijskih programa, te uputili poziv nadležnim vlastima na nivou BiH da ubrzaju procese popune tijela Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH i da aktivno pomognu finansiranje reakreditacije studijskih programa. Kako je navedeno tokom sjednice, javni univerziteti u BiH s postojećim budžetima nisu u mogućnosti da samostalno finansiraju proces akreditacije studijskih programa.

Rektorska konferencija/zbor je razmatrala i informacije vezane za Zakon o porezu i poresku kontrolu Univerziteta u Tuzli, Zenici i Sarajevu. Pored toga, razmatran je prijedlog Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH, na što je Rektorska konferencija/zbor iskazala svoje protivljenje pojedinim odredbama Zakona. Shodno tome, formirana je stručna finansijska radna grupa koja će sačiniti potpune primjedbe na Zakon o porezu na dohodak Federacije BiH. Kako je navedeno u toku ove sjednice, Rektorska konferencija/zbor BiH pojedine prijedloge novog Zakona o porezu na dohodak FBiH smatra kršenjem autonomije univerziteta koji štete razvoju visokoškolskih institucija u Federaciji BiH. 

Neizostavna tema ove sjednice bila je i rad visokoškolskih ustanova u vrijeme pandemije izazvane pojavom virusa korona. Shodno tome, naglašena je potreba pridržavanja svih epidemioloških mjera koje propisuju nadležna tijela. Rektori su još jednom poručili da je zdravlje studenata, nastavnika, saradnika i administrativnog osoblja najvažnije kako bi se sačuvao nastavni proces i rad visokoškolskih ustanova.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/10182/rektorska_konferencija-zbor_sjednica_na_jahorini___5_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/10182/rektorska_konferencija-zbor_sjednica_na_jahorini___1_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/10182/rektorska_konferencija-zbor_sjednica_na_jahorini___2_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/10182/rektorska_konferencija-zbor_sjednica_na_jahorini___3_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/10182/rektorska_konferencija-zbor_sjednica_na_jahorini___4_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/10182/rektorska_konferencija-zbor_sjednica_na_jahorini___6_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/10182/rektorska_konferencija-zbor_sjednica_na_jahorini___7_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/10182/rektorska_konferencija-zbor_sjednica_na_jahorini___8_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/10182/rektorska_konferencija-zbor_sjednica_na_jahorini___9_.jpg