Navigacija
Viber

Informacija sa 54. elektronske sjednice Senata

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 54. elektronskoj sjednici, održanoj 27. avgusta 2020. razmotrio je i podržao prijedlog proširenja upisnih kvota na Univerzitetu u akademskoj 2020/2021. godini.

Senat je donio o Odluku o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja. Takođe, donesene su i odluke o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na: Medicinskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Rudarskom fakultetu i Tehnološkom fakultetu.

Tokom ove sjednice, donesena je i Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije o ocjeni i podobnosti teme, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorske disertacije kandidata na Medicinskom fakultetu. Senat je donio o odluke o davanju saglasnosti na izvještaje o urađenim doktorskim disertacijama na Medicinskom fakultetu i Filozofskom fakultetu.

U radu 54. sjednice, imenovana je i Komisija za izradu prijedloga Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, a donesena je i Odluka o verifikaciji mandata članu Senata ispred Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

U okviru tekućih pitanja, članovi Senata su informisani o otvorenom konkursu za stipendije Fairnetzen, te o rezultatima prijavljenih projekata Erazmus+ izgradnja kapaciteta. Senat je informisan i o novom položaju Univerziteta na Vebometriks rang-listi, kao i o pokretanju kandidature za dodjelu priznanja i nagrada na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/10321/unibl_logo_novi.png