Navigacija
Viber

Informacija sa 55. elektronske sjednice Senata

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci, na 55. elektronskoj sjednici razmotrio je i podržao prijedlog o izmjeni Odluke o usvajanju akademskog kalendara za akademsku 2020/21. godinu.

Razmotrena je i usvojena lista odgovornih nastavnika i saradnika za narednu akademsku godinu.

U radu ove sjednice usvojen je i Prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta o izmjeni Pravila studiranja na trećem ciklusu studija. Podršku Senata dobio je i Prijedlog odluke Nastavno-naučnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja trećeg ciklusa studija Geonauke na studijskom programu Geografija i studijskom programu Prostorno planiranje koji se izvodi na Prirodno-matematičkom fakultetu, te Prijedlog odluke NNV Fakulteta bezbjednosnih nauka o usvajanju Elaborata studija drugog ciklus studijskog programa Bezbjednost i kriminalistika koji se izvodi na tom fakultetu. 

Podržan  je i Prijedlog odluke NNV Medicinskog fakulteta o izmjeni nastavnog plana i programa studijskog programa Sestrinstvo na prvom ciklusu studija Zdravstvenih nauka, kao i Prijedlog odluke NNV Fakulteta bezbjednosnih nauka o izmjeni nastavnog plana i programa studijskog programa Bezbjednost i kriminalistika na prvom ciklusu studija.

Senat je jednoglasno podržao i prijedlog proširenja upisnih kvota na Univerzitetu u Banjoj Luci u akademskoj 2020/21. godini.

Na prijedlog NNV Poljoprivrednog fakulteta, Senat je podržao prijedlog o određivanju nosioca kombinovanog studijskog programa Očuvanje i održiva upotreba genetičkih resursa. Podržan je i Prijedlog odluke o imenovanju rukovodioca studijskog programa trećeg ciklusa studija Biljne nauke na Poljoprivrednom fakultetu.

Na prijedlog NNV Filološkog fakulteta, razriješen je sadašnji, te imenovan novi rukovodilac studijskog programa Ruskog i srpskog jezika i književnosti, dok je na prijedlog NNV Filozofskog fakulteta, razriješen sadašnji i imenovan novi rukovodilac SP Filozofija. Na prijedlog NNV Filološkog fakulteta donesena je odluka o razrješenju trenutnog, te imenovanju novog šefa Katedre za rusistiku, dok je na prijedlog Nastavno-umjetničkog vijeća Akademije umjetnosti razriješen sadašnji i imenovan novi šef Katedre za film i tv na SP Dramskih umjetnosti.

Senat je donio i Odluku o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja, te odluke o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Elektrotehničkom fakultetu, Mašinskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Poljoprivrednom fakultetu, Pravnom fakultetu, Rudarskom fakultetu, Tehnološkom fakultetu, Filozofskom fakultetu, Filološkom fakultetu, Fakultetu političkih nauka, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, te Šumarskom fakultetu.

Donesena je i Odluka o imenovanju Komisije za ocjenu podobnosti teme, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorske disertacije kandidata sa Medicinskog fakulteta, kao i Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije o ocjeni i podobnosti teme, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorske disertacije kandidata Medicinskog fakulteta.

Donesene su i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje  komisija o urađenim doktorskim disertacijama na Ekonomskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Filološkom fakultetu i Šumarskom fakultetu.

Senat je podržao i Prijedlog Memoranduma o razumijevanju u cilju akademske saradnje i razmjene između UNIBL i Šinšu univerziteta iz Japana.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/10430/unibl_logo_novi.png