Navigacija
Viber

Informacija sa 58. elektronske sjednice Senata

Sjednice Senata

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 58. elektronskoj sjednici održanoj 29. oktobra 2020. godine, preko aplikacije Google Meet, donio je Odluku o dodjeli priznanja Univerziteta.

Tokom 58. sjednice razriješen je dosadašnji i imenovan novi član Senata ispred Akademije umjetnosti.

U radu ove sjednice podržan je i prijedlog Odluke NNV Prirodno-matematičkog fakulteta o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja studijskog programa Ekologija i zaštita životne sredine (2019). Senat je razmotrio i podržao prijedloge odluka NNV Mašinskog fakulteta o izmjeni nastavnih planova na prvom ciklusu studija na studijskim programima Proizvodno mašinstvo, Energetsko i saobraćajno mašinstvo i Industrijsko inženjerstvo. Senat je podržao i Prijedlog izmjena i dopuna odluka o nastavnicima i saradnicima u akademskoj 2020/21. godini na Univerzitetu, kao i Prijedlog izmjene i dopune Odluka o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I, II i III ciklusu studija i akademskoj 2019/20. godini na Filozofskom fakultetu.

Senat je jednoglasno donio o Odluku o raspisivanju konkursa za izbor u nastavnička i saradnička zvanja.

Takođe, donesene su o odluke o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu  Elektrotehničkom fakultetu, Mašinskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Poljoprivrednom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Filozofskom fakultetu, Fakultetu bezbjednosnih nauka, Fakultetu političkih nauka i Šumarskom fakultetu.

Jednoglasnu podršku Senata su dobile o odluke o imenovanju komisija za ocjenu podobnosti tema, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorskih disertacija kandidata Fakulteta političkih nauka i Filozofskog fakulteta.

Senat je donio i odluke usvajanju izvještaja komisija o ocjeni podobnosti tema, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorskih disertacija na: Medicinskom fakultetu, Poljoprivrednom fakultetu i Fakultetu političkih nauka.

Tokom ove sjednice donesene su i odluke o imenovanju komisija za ocjenu urađenih doktorskih disertacija na Medicinskom i Filozofskom fakultetu. Jednoglasnu podršku su dobile i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenim doktorskim disertacijama na: Ekonomskom fakultetu, Filološkom fakultetu i Filozofskom fakultetu.

Podršku Senata dobili su u prijedlozi odluka o saradnji, pa je tako podržan Sporazum o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Novom Sadu, kao i Sporazum o saradnji sa Univerzitetom Crne Gore. Podržan je i Okvirni sporazum o saradnji Univerziteta sa privatnom ustanovom Osnovnom školom ,,Nikola Tesla’’ čije je sjedište u Banjoj Luci, te okvirni sporazumi o saradnji sa JU OŠ ,,Zmaj Jova Jovanović’’ Banja Luka i predškolskom ustanovom ,,Montessori Kindergarten’’ Banja Luka.

Podržani su i prijedlozi odluka imenovanjima članova nastavno-naučnih vijeća:

 

Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Elektrotehničkog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Poljoprivrednog fakulteta, Fakulteta bezbjednosnih nauka, Fakulteta političkih nauka, Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Filozofskog fakulteta i Šumarskog fakulteta. U sklopu iste tačke dnevnog reda, podržano je imenovanje članova Umjetničko-nastavničkog vijeća Akademije umjetnosti, te Naučnog vijeća Instituta za genetičke resurse.

Senat je podržao i prijedloge odluka NNV Ekonomskog fakulteta, Poljoprivrednog fakulteta, Elektrotehničkog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, te Fakulteta bezbjednosnih nauka o razrješenju sadašnjih i imenovanju novih šefova na nekoliko katedri i studijskih programa.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/10561/large_large_unibl_logo_novi.png