Navigacija
Viber X logo

Matematičar sa UNIBL riješio višedecenijski problem

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Nebojša Đurić, ma, viši asistent za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjene, zaposlen na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL), uspio je riješiti matematički problem star preko 40 godina.

Oblast pod nazivom inverzni problem Šturm-Liuvilovog tipa sa konstantnim kašnjenjem je posljednju deceniju u velikoj ekspanziji, a najbolji matematičari svijeta iz ove oblasti su pokušali dati odgovor na otvoreno pitanje: Da li postoji jedinstveno rješenje inverznog problema Šturm-Liuvilovog tipa sa kašnjenjem na intervalu od π/3 do 2π/5 u opštem slučaju.

Mnogi od njih su svoja naučna istraživanja bazirali na pretpostavci da jedinstveno rješenje postoji. Uprkos uvjerenjima najboljih matematičara na svijetu, Nebojša Đurić je kontraprimjerom dao negativan odgovor.

Ovaj rezultat je objavljen 28. oktobra 2020. u časopisu ,,Applied Mathematics Letters’’, u radu ,,On an open question in recovering Sturm-Liouville-type operators with delay”.

Đurić je rad objavio zajedno sa ruskim matematičarom Sergejom Buterinom, koji je podržao ideju kontrapirimjera.

Inače, inverzni problemi diferencijalnih operatora imaju značajnu primjenu u astrofizici, aerodinamici i biofizici. Časopis ,,Applied Mathematics Letters’’ je jedan od najboljih časopisa na SCI listi iz ove oblasti.

Nebojša Đurić je stipendista Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje  i informaciono društvo Republike Srpske. Upravo je ministarstvo podržalo ovo istraživanje u sklopu projekta pod naivom ,,Lokalizacija u faznom prostoru: teorijski, numerički i praktični aspekti’’.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/10562/Nebojsa_Djuric_AGGF.png
  • /uploads/attachment/vest/10562/large_Nebojsa_Djuric_AGGF_1.jpg