Navigacija
Viber X logo

Nastavak saradnje u okviru „UniAdrion“ mreže univerziteta

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Sjednica Upravnog odbora, sjednica Generalne skupštine „UniAdrion“ mreže univerziteta i okrugli sto na temu Međuuniverzitetske saradnje, izazova i odgovora u doba KOVID-19, održani su 17. oktobra 2020. godine putem „Zum“ platforme.

Na sjednici Upravnog odbora kao predstavnik univerziteta iz Bosne i Hercegovine članica „UniAdrion“ mreže učestvovala je prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Biljana Antunović, dok je na okruglom stolu i sjednici Generalne skupštine u ime našeg univerziteta prisustvovao prorektor za ljudske i materijalne resurse prof. dr Dalibor Kesić. 

Na sjednicama Upravnog odbora i Generalne skupštine su usvojeni finansijski izvještaji za prethodnu godinu, predočeni planovi budućih aktivnosti i imenovan novi predsjedavajući mreže za narednu godinu. 

Kako je odlučeno mrežom će od juna 2021. godine predsjedavati rektor Poljoprivrednog univerziteta u Tirani prof. dr Fatbard Salaku. Inače, Poljoprivredni univerzitet u Tirani predsjedavanje preuzima od Primorskog univerziteta iz Slovenije. 

Glavna tema koja je razmatrana na okruglom stolu koji je okupio oko 70 predstavnika sa univerziteta iz regije i šire, odnosila se na iskustva u nastavi tokom pandemije izazvane pojavom i širenjem virusa korona.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/10630/uniadrion.jpg