Navigacija
Viber

Informacija sa 63. elektronske sjednice Senata

Sjednice Senata

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 63. elektronskoj sjednici održanoj 28. januara 2021. godine razmatrao je i usvojio Izvještaj o realizaciji Programa rada Univerziteta u Banjoj Luci za 2020. godinu.

Tokom ove sjednice, jednoglasno je usvojen i Prijedlog programa rada Univerziteta u Banjoj Luci za 2021. godinu, te Izvještaj o realizaciji Plana izdavačke djelatnosti na Univerzitetu za prošlu godinu.

Podršku Senata dobio je i Plan upisa studenata na Univerzitetu za akademsku 2021/2022. godinu.

Tokom 63. sjednice donesena je i Odluka o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja.

Senat je donio o odluke o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na: Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Elektrotehničkom fakultetu, Pravnom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Fakultetu političkih nauka, Filološkom fakultetu i Filozofskom fakultetu.

Tokom ove sjednice, donesena je Odluka o imenovanju Komisije za ocjenu podobnosti teme, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorske disertacije za kandidata sa Poljoprivrednog fakulteta. Takođe, donesena je o Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije o ocjeni podobnosti teme, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorske disertacije kandidata sa Filološkog fakulteta. Senat je donio Odluku o imenovanju Komisije za ocjenu urađene doktorske disertacije kandidata sa Fakulteta političkih nauka, a donesena je i Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Punu podršku Senat je dao i za potpisivanje Sporazuma o saradnji između Tambovskog državnog univerziteta „G.R. Deržavin“ iz Rusije i Univerziteta u Banjoj Luci. Podržan je i Memorandum o razumijevanju između Univerziteta na Malti i Univerziteta u Banjoj Luci, kao i Sporazum o saradnji i akademskim razmjenama između Tovson univerziteta iz SAD i Univerziteta u Banjoj Luci.

Članovi Senata su informisani i o sastanku sa predstavnicima Tavson univerziteta i narednim aktivnostima koje se odnose na saradnju sa ovom visokoškolskom ustanovom. Takođe, upoznati su i sa najnovijim informacijama koje se odnose na rangiranje Univerziteta na Vebometriks rang-listi.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/10970/large_unibl_logo_novi.png