Navigacija
Viber

Projekat NI4OS-Evropa: U digitalnom katalogu 19 novih usluga

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj LuciOpšte

Projekat ,,Nacionalne inicijative za otvorenu nauku u Evropi“ (NI4OS-Evropa) koji dovodi naučne zajednice na korak bliže viziji Otvorenog oblaka nauke i Otvorene inovacije, obogaćen je sa 19 novih usluga u digitalnom katalogu. 

NI4OS-Evropa ključni je saradnik u Evropskom oblaku otvorene nauke (EOSC), integrisanom, interoperabilnom digitalnom okruženju koje ima za cilj da naučnim zajednicama pruži neometan pristup e-infrastrukturi, uslugama i podacima, kao i da omogući prekograničnu i interdisciplinarnu saradnju. Resursi koje pruža katalog digitalnih usluga NI4OS-Evropa biće integrisani u portfolio EOSC-a, omogućavajući milionima naučnika širom svijeta pristup, čuvanje, upravljanje, analizu, dijeljenje i ponovnu upotrebu podataka istraživanja.

Partnerstvo NI4OS-Evropa čine 22 organizacije iz 15 država članica i pridruženih zemalja šireg regiona Jugoistočne Evrope, a jedan od partnera je i Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

Projekat doprinosi EOSC-u kroz pristup na više nivoa, a između ostalog doprinosi EOSC portfoliu računarskom infrastrukturom i uslugama, skupovima podataka, kao i uslugama otvorenog skladištenja i upravljanja podacima. Projekat podržava razvoj i uključivanje nacionalnih inicijativa za otvoreni naučni oblak u 15 država članica i pridruženih zemalja u upravljanje EOSC-om, te pruža obuku za ugrađivanje u zajednicu EOSC filozofije i FAIR principa za pronalaženje podataka, dostupnost, interoperabilnost i ponovnu upotrebu.

Platforma NI4OS-Evropa navodi ukupno 41 uslugu koja je testirana u pogledu stepena spremnosti za integraciju u EOSC, kroz specijalizovane modele. Paralelno sa tim, sprovedeno je na desetine javnih obuka sa različitim pozadinama i ulogama, kao i konsultacije i studije za usvajanje politika otvorene nauke. Zato je NI4OS-Evropa stvorio snažne temelje za primjenu EOSC-a, sa prednostima za širok spektar naučnika i profesionalaca u oblasti informacione i komunikacione tehnologije (IKT).

Projekat NI4OS-Evropa finansira Evropska komisija u okviru sporazuma o dodjeljivanju evropskih istraživačkih infrastruktura Horizon 2020 broj  857645.

Veze:
•    NI4OS - National Initiatives for Open Science in Europe
•    NI4OS-Europe Service Catalogue
•    European Open Science Cloud
•    NI4OS-Europe Facebook | NI4OS-Europe Twitter
•    Subscribe to NI4OS-Europe news

Slike

  • /uploads/attachment/vest/10863/1__1_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/10863/2__1_.jpg