Navigacija
Viber

Informacija sa 65. elektronske sjednice Senata

Sjednice Senata

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 65. elektronskoj sjednici 25. marta 2021. godine, utvrdio je prijedlog visine školarine za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Banjoj Luci koji samofinansiraju svoje školovanje, te vanredne studente i studente strane državljane u akademskoj 2021/2022. godini.

Takođe, Senat je utvrdio prijedlog visine školarine u akademskoj 2021/2022. godini za redovne studente prvog i drugog ciklusa studija na studijskim programima Univerziteta u Banjoj Luci koji obnavljaju godinu u kojoj su bili finansirani iz budžeta Republike Srpske. U radu 65. elektronske sjednice usvojen i Zaključak o organizaciji posebnih ispitnih termina u tekućoj akademskoj godini.

Tokom ove sjednice razmatrane su korekcije Prijedloga plana upisa u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godine.

Donesene su i odluke o razrješenju dužnosti dosadašnjeg i imenovanju novog člana Senata ispred Šumarskog fakulteta. 

Senat je donio o Odluku o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja, a donesene su i odluke o izboru u nastavnička i saradnička zvanja i to na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu i Fakultetu bezbjednosnih nauka.

Donesene su i odluke o imenovanju komisija za ocjene podobnosti tema, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorskih disertacija kandidata Ekonomskog fakulteta i Prirodno-matematičkog fakulteta. Takođe, donesena je Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije o ocjeni podobnosti teme, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorske disertacije kandidata na Ekonomskom fakultetu. Senat je donio odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenim doktorskim disertacijama  i imenovanju komisija za javne odbrane na Ekonomskom fakultetu i Medicinskom fakultetu.

Podršku Senta dobio i je i prijedlog Sporazuma između Univerziteta u Banjoj Luci i Hankuk univerziteta inostranih studija iz Južne Koreje, te Okvirnog sporazuma o saradnji između Univerziteta i JU Osnovne škole ,,Ivo Andrić’’ Banja Luka. Senat je saglasan i da se potpiše Memorandum o razumijevanju između Univerziteta u Banjoj Luci i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.

Senat je informisan i trenutnoj epidemiološkoj situaciji i broju pozitivnih na virus korona na Univerzitetu.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/10973/large_unibl_logo_novi.png