Navigacija
Viber X logo

Informacija sa 71. sjednice Senata

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 71. sjednici, održanoj 23. septembra 2021. godine u amfiteatru Fakulteta političkih nauka, razmotrio je i podržao Prijedlog odluke o organizaciji nastavnog procesa na Univerzitetu u Banjoj Luci, u akademskoj 2021/22. godini.

Podršku Senata dobio je i Prijedlog odluka o odgovornim nastavnicima i saradnicima u akademskoj 2021/22. godini.

U radu 71. sjednice  donesena je i Odluka o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja, kao  i odluke o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Elektrotehničkom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Poljoprivrednom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Tehnološkom fakultetu, Fakultetu bezbjednosnih nauka, Fakultetu političkih nauka, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, Filozofskom fakultetu, Filološkom fakultetu i Šumarskom fakultetu.

Donesena je i Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije o ocjeni podobnosti teme, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorske disertacije kandidata na Medicinskom fakultetu. Takođe, donesene su i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenim doktorskim disertacijama na Tehnološkom fakultetu i Filološkom fakultetu. Senat je donio o odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenim doktorskim disertacijama i imenovanju komisija za javnu odbranu na Medicinskom fakultetu i Filološkom fakultetu.

Podršku Senata je dobio i prijedlog Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Poliarte akademije finih umjetnosti i dizajna u Ankoni, kao i prijedlog Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Čangžu normalnog univerziteta iz Kine.

Senat je razmotrio i organizaciju trećeg upisnog roka na članicama Univerziteta na kojima ima slobodnih mjesta za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2021/22. godini.

Članovi Senata su upoznati i sa trenutnom epidemiološkom situacijom na Univerzitetu, izazvanoj pojavom i širenjem virusa korona. Takođe, informisani su i o učešću Univerziteta u Banjoj Luci na 26. Međunarodnom sajmu knjige „Banja Luka 2021“.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/11485/large_large_unibl_logo_novi.png