Navigacija
Viber X logo

Saradnja univerziteta na polju rodne ravnopravnosti

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Ceremonija svečanog potpisivanja Memoranduma o saradnji između 17 univerziteta i Transkulturalne psihosocijalne obrazovne fondacije TPO u okviru projekta „UNIVERSITY AND GENDER MAINSTREAMING“ održana je 6. oktobra 2021. godine u Sarajevu.

Pored Univerziteta u Banjoj Luci, u ime kojeg je Memorandum potpisao prorektor za ljudske i materijalne resurse prof. dr Dalibor Kesić, na spisku partnera je još 16 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. 

Projekat je finansiran od strane Ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, a riječ je projektu koji će se baviti pitanjima rodne ravnopravnosti u procesima visokog obrazovanja. Potpisnici Memoranduma će kroz redovnu razmjenu informacija i zajedničke aktivnosti posebnu pažnju, između ostalog, posvetiti pripremi strateških dokumenata koji za cilj imaju prevenciju rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja na univerzitetima. Plan je da se uzme učešću u istraživanjima, a koja su posvećena mjerenju stavova o postojanju i informisanosti s propisima koji imaju za cilj sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja.

Britanski ambasador u BiH Metju Fild je na ceremoniji potpisivanja memoranduma, istakao važnost spremnosti univerziteta da rade na integrisanju rodne ravnopravnosti u sistem visokog obrazovanja kako bi akademska i šira zajednica bila sigurno mjesto za nastavnike i studente.

Direktorica TPO fondacija Zilka Spahić Šiljak ističe značaj uspostavljanja mehanizama na prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociju rodne ravnopravnosti na univerzitetima, a što bi, kako kaže, trebalo rezultovati promjenom opšte i organizacijske kulture u akademskoj zajednici.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/11524/Potpisivanje_sporazuma_o_saradnji_TPO-14.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11524/Potpisivanje_sporazuma_o_saradnji_TPO-139.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11524/Potpisivanje_sporazuma_o_saradnji_TPO-140.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11524/Potpisivanje_sporazuma_o_saradnji_TPO-147.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11524/Potpisivanje_sporazuma_o_saradnji_TPO-150.jpg