Navigacija
Viber X logo

Informacija sa 73. sjednice Senata

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci, na 73. sjednici održanoj 25. novembra 2021. godine pokrenuo je proceduru za utvrđenje prijedloga plana upisa studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci u akademskoj 2022/23. godini.

Tokom sjednice, održane u amfiteatru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, Senat je razmotrio izmjene i dopuna Prijedloga plana upisa studenata u prvu godinu I, II i III ciklusa studija. Najviše akademsko tijelo razmotrilo je i Plan izdavačke djelatnosti Univerziteta za akademsku 2022. godinu, a razmotren je i podržan Prijedlog o dostavljanju podataka iz domena međunarodne saradnje.

Podršku je dobio i Prijedlog odluke Nastavno-naučnog vijeća Filološkog fakulteta o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Centra za helenska istraživanja kao podorganizacione jedinice Filološkog fakulteta.

Donesena je o Odluka o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja, te odluke o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na: Akademiji umjetnosti, Elektrotehničkom fakultetu, Mašinskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Pravnom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Filozofskom fakultetu i Filološkom fakultetu. 

Donesena je i Odluka o imenovanju Komisije za ocjenu podobnosti teme, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorske disertacije kandidata na Prirodno-matematičkom fakultetu. Senat je donio odluke o usvajanju izvještaja komisija o ocjeni podobnosti teme, kandidata i ispunjenosti uslova za izradu doktorskih disertacija kandidata na Medicinskom fakultetu. Date su i saglasnosti na odluke o imenovanjima komisija za ocjene urađenih doktorskih disertacija kandidata na Medicinskom fakultetu i Prirodno-matematičkom fakultetu. Senat je tokom 73. sjednice donio o odluke o davanju saglasnosti na izvještaje o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenim doktorskim disertacijama i imenovanju komisija za ocjenu i javnu odbranu kandidata na: Medicinskom fakultetu, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Rudarskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu.

Senat je saglasan i sa prijedlozima o sporazumima o saradnji Univerziteta u Banjoj Luci sa Univerzitetom Zapadne Bohemije u Češkoj i Francisk Skorina državnog univerziteta u Gomelu u Bjelorusiji.

Takođe, članovi Senata su informisani i o trenutnoj epidemijskoj situaciji na Univerzitetu.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/11697/unibl_logo_novi.png