Navigacija
Viber X logo

Informacija sa 77. sjednice Senata

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL) na sjednici 24. februara 2022. godine izabrao je prorektore Univerziteta.

Na 77. sjednici održanoj u amfiteatru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, za prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju izabrana je prof. dr Milica Balaban. Prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj UNIBL biće prof. dr Miroslav Malinović, dok je za prorektora za nastavu i studentska pitanja izabran prof. dr Strain Posavljak. Kako je odlučio Senat, funkciju prorektora za ljudske i materijalne resurse obavljaće prof. dr Dalibor Kesić.

Svi prorektori su izabrani jednoglasnom podrškom članova Senata, a mandat im počinje 22. marta 2022. godine.

Tokom ove sjednice, verifikovani su i mandati članovima Senata iz reda studenata. Razmotren je i usvojen Pravilnik o organizaciji i radu katedri Univerziteta, a članovi Senata su razmotrili i usvojili Akcioni plani na osnovu sprovedene ankete o Evropskoj povelji istraživača i Kodeksu zapošljavanja istraživača na Univerzitetu u Banjoj Luci, te su informisani i o prijavljenim Erazmus+ K1 i K2 projektima. 

Donesena je i Odluka o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja, kao i odluke o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Poljoprivrednom fakultetu, Rudarskom fakultetu, Fakultetu političkih nauka i Filozofskom fakultetu. 

Na 77. sjednici donesena je o Odluka o imenovanju komisije za ocjenu podobnosti teme, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorske disertacije kandidata na Ekonomskom fakultetu. Donio je Senat i odluke o usvajanju izvještaja komisija o ocjeni podobnosti teme, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorske disertacije kandidata Prirodno-matematičkog fakulteta i Filozofskog fakulteta. Tokom ove sjednice, donesene su odluke o imenovanju komisija ua ocjene urađenih doktorskih disertacija kandidata na Ekonomskom fakultetu i Medicinskom fakultetu, kao o odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenim doktorskim disertacijama i imenovanju komisija za ocjenu i javnu odbranu kandidatima Prirodno-matematičkog fakulteta, Filozofskog fakulteta i Filološkog fakulteta.

Podršku najvišeg akademskog tijela dobio je Sporazum o saradnji između UNIBL i Ukrajinske inženjerske pedagoške akademije. Razmotren je i podržan Protokol o uzajamnoj razmjeni studenata, aspiranata i nastavnika između Univerziteta u Banjoj Luci i Ruskog državnog univerziteta za humanističke nauke, kao i Sporazum o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta Sjever iz Hrvatske.

Usvojen je i korigovani Ugovor o zajedničkom studiju  između Univerziteta u Banjoj Luci i Moskovskog državnog oblasnog univerziteta (MGOU). 

U radu 77. sjednice, donesene su i odluke o imenovanju šefova katedri na više članica UNIBL, a u okviru tekućih pitanja, članovi Senata su informisani o trenutnoj epidemijskoj situaciji na Univerzitetu.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/11969/unibl_logo_novi.png