Navigacija
Viber X logo

Konkurs za sufinansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj LuciOpštePozivi za prijavu projekata

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske raspisalo je Konkurs za sufinansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje u 2022. godini vrijedan ukupno 100.000 KM.

Prema ovom konkursu, Ministarstvo će sufinansirati učešće istraživača na naučnim skupovima u inostranstvu i učešće u naučnoistraživačkim programima Evropske unije.

Prijavu na konkurs za učešće istraživača na naučnim skupovima u inostranstvu zajednički podnose kandidat i naučnoistraživačka organizacija u kojoj je kandidat zaposlen ili studira, a naučnoistraživačka organizacija mora biti upisana u registar koji se vodi pri Ministarstvu. Pored ostalog, prijavljeni kandidat treba da ima naučno, odnosno nastavno-naučno ili saradničko zvanje.

Ministarstvo odobrava sufinansiranje kotizacije za učešće na naučnom skupu i putnih troškova pri čemu se, zavisno od raspoloživih finansijskih sredstava, prvenstveno sufinansira kotizacija. U skladu sa Planom raspodjele budžetskih sredstava Ministarstva za 2022. godinu, ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 50.000 KM.

Za stimulisanje učešća naučnoistraživačkih organizacija iz Republike Srpske u Okvirnim programima Evropske unije za istraživanje i razvoj, Ministarstvo finansijski podržava naučnoistraživačke organizacije upisane u Registar naučnoistraživačkih organizacija. Za učešće u okvirnim programima, finansijski podržava pripremne aktivnosti na izradi projektnih prijedloga i odobrene projekte,  pri čemu se prvenstveno pruža podrška prijavama za program Horizont Evropa i koordinatorima koji u prethodnom periodu nisu finansijski podržani. Ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 50.000 KM.

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu Ministarstva ili direktno na centralni protokol Vlade Republike Srpske, a rok je 31. oktobar 2022. godine.

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/12163/MNRVOID1.jpg