Navigacija
Viber

Naučnici IGR rade na zaštiti gatačkog goveda

OpštePriče za primjer

Institut za genetičke resurse (IGR) Univerziteta u Banjoj Luci kroz projekat genotipizacije gatačkog goveda radi na zaštiti i spasavanju ove rase od izumiranja.

,,Kontinuiranom inventarizacijom terena i radom u laboratoriji na genotipizaciji dobili smo određen broj jedinki koje su potencijalno čisto gatačko govedo, te jedinke će se držati pod posebnim nadzorom, posebno kada je u pitanju dalje razmnožavanjeˮ, navela je to doc. dr Jelena Nikitović, naučni saradnik na Institutu za genetičke resurse i odgovorno lice u ovom projektu.

Ona kaže da se rad na zaštiti gatačkog goveda i spasavanje od izumiranja realizuje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Opštinom Gacko.

Kroz ovaj projekat spojena je praksa i nauka, te su uključeni i saradnici iz drugih institucija, a sve u cilju zaštite gatačkog goveda koje je, zajedno sa drugim autohtonim rasama, bogatstvo Republike Srpske i kao takvo zaslužuje da mu se posveti posebna pažnja u pogledu očuvanja.

,,Autohtone rase, sorte i lokalne populacije su nasljeđe čija je vrijednost vidljiva na ekonomskom, socijalnom, prirodnom i kulturološkom nivou, to su živi spomenici kojima treba da se posveti posebna pažnja kako u pogledu njihovog očuvanja tako i u vidu promocije i održivog korišćenja. Sve ovo je cilj i misija Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci koji realizuje projekat genotipizacije gatačkog govedaˮ, navodi doc. dr Jelena Nikitović.

Kada je riječ o gatačkom govedu, potrebno je naglasiti da njegov nastanak počinje još u doba Austrougarske. U tom periodu dolazi do ukrštanja domaće krave buše sa austrijskim rasama goveda i stvoreno je gatačko govedo koje je sve do danas opstalo u ovim krajevima. Pored Gacka, govedo se može naći i u Bileći, Nevesinju, Ljubinju, te u jednom dijelu Kalinovika. Riječ je izdržljivoj rasi, karakteristične sive boje, a čiji je životni vijek u prosjeku između 15 i 17 godina. Jedno gatačko govedo u prosjeku godišnje daje od 3.600 do 4.500 litara mlijeka po grlu.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/12169/Slika4.jpg
  • /uploads/attachment/vest/12169/Slika1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/12169/Slika2.jpg
  • /uploads/attachment/vest/12169/Slika3.jpg