Navigacija
Viber X logo

Odobren upis 2.470 studenata prvog ciklusa studija

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Vlada Republike Srpske, na 163. sjednici održanoj 30. marta 2022. godine u Banjoj Luci, donijela je Odluku o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2022/23. godini na javnim visokoškolskim ustanovama.

Na Univerzitetu u Banjoj Luci odobren je upis za 2.470 studenata prvog ciklusa studija, a koji su raspoređeni u četiri kategorije. U okviru kategorije budžet, odobren je upis za 1.947 studenata, dok se 372 studenta mogu upisati u kategoriji samofinansirajući studenti. Takođe, u planu je da se upišu 82 strana državljana i 69 vanrednih studenata.

Kada je riječ o drugom ciklusu studija, na Univerzitetu u Banjoj Luci u 2022/23. godini odobren je upis za 1.073 studenta, od čega 643 studenta svoje školovanje finansiraju iz budžeta, 286 studenata sami finansiraju svoje školovanje, te 73 studenta stranih državljana i 71 vanredni student.

Univerzitet u Banjoj Luci objaviće 8. juna 2022. godine konkurs za upis nove generacije studenata, a polaganje prijemnih ispita planirano je 27. juna.

Tekst konkursa za upis studenata u prvu godinu studija na svim ciklusima studija u akademskoj 2022/23. godini biće objavljen u dnevnim novinama i na internetskoj stranici Univerziteta u Banjoj Luci –  www.unibl.org.

Kako je navedeno u Akademskom kalendaru Univerziteta u Banjoj Luci, prijem dokumenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija trajaće od 20. do 26. juna, a  upis kandidata koji polože prijemni ispit i steknu pravo upisa planiran je od 4. do 7. jula ove godine.

Drugi upisni rok biće organizovan na fakultetima i studijskim programima koji u prvom roku ne upišu planirani broj studenata. Prema Akademskom kalendaru, planirano je da drugi upisni rok počne objavom konkursa za upis studenata, i to 17. avgusta 2022. godine. Prijem dokumenata planiran je od 29. avgusta do 2. septembra, dok su prijemni ispiti zakazani 5. septembra 2022. godine. Kandidati koji uspješno polože prijemni ispit u drugom roku i steknu pravo upisa mogu se upisati na studije u periodu od 12. do 16. septembra.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/12102/upis-2022.jpg