Navigacija
Viber X logo

Informacija sa 80. sjednice Senata

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci je na 80. sjednici, 26. maja 2022. godine, razmotrio i podržao Prijedlog raspisivanja konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini.

Takođe, razmotren je Prijedlog troškovnika Univerziteta u akademskoj 2022/2023. godini, te je donesena i Odluka imenovanju članova Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta u Banjoj Luci.

U radu 80. sjednice Senat je donio i Odluku o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja, kao o odluke o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Poljoprivrednom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu,  Fakultetu političkih nauka i Filozofskom fakultetu.

Donesene su  odluke o usvajanju izvještaja komisija o ocjenama  podobnosti tema, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorskih disertacija kandidata na Ekonomskom fakultetu i Medicinskom fakultetu. Senat je donio i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenim doktorskim disertacijama i imenovanju komisija za ocjenu i javnu odbranu kandidata na: Akademiji umjetnosti, Ekonomskom fakultetu, Rudarskom fakultetu, Medicinskom fakultetu i Filozofskom fakultetu.

Senat je jednoglasno podržao i to da Univerzitet u Banjoj Luci potpiše Sporazum o saradnji sa Tehničkim univerzitetom iz Varne, kao i Sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Novom Mestu. Data je i saglasnost za potpisivanje Protokola o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Javnog preduzeća ,,Zavod za udžbenike i nastavna sredstva’’ a. d. Istočno Novo Sarajevo.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/12282/unibl_logo_novi.png