Navigacija
Viber X logo

Održan događaj o otvorenoj nauci

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj LuciOpšte

Događaj „Otvorena nauka, otvoreni podaci: NI4OS Europe projekatˮ, namijenjen zaposlenima u naučnim ustanovama koji rade ili namjeravaju da rade na naučnoistraživačkim projektima, a posebno finansiranim od strane Evropske komisije, održan je 19. maja 2022. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

U okviru prezentacija, koje su održali prof. dr Vladimir Risojević i doc. dr Mihajlo Savić sa Elektrotehničkog fakulteta, prikazan je praktičan primjer upotrebe otvorenih podataka, alata otvorenog koda, te otvorenih naučnoistraživačkih infrastruktura u cilju pravljenja sistema za automatsku klasifikaciju satelitskih snimaka. Njihove prezentacije obuhvatile su i praktične prikaze toka rada, te načine upotrebe otvorene nauke sa ciljem olakšavanja života naučnim radnicima.

Kako je navedeno, odgovorno istraživanje i inovacije predstavljaju okvir unutar kojeg su sadržani i principi otvorene nauke.

U okviru prezentacije projekta  „Uključivanje odgovornih istraživanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana: poboljšanje samoodrživih ekosistema istraživanja i inovacijaˮ (WBC-RRI.NET), koju je održala rukovodilac Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija mr Anđela Pepić, predstavljeni su osnovni principi odgovornog istraživanja i inovacija, te njihova međusobna povezanost, kao i značaj njihove primjene za naučnoistraživačke projekte.

O otvorenim časopisima i otvorenoj nauci govorili su predstavnici Filozofskog fakulteta, prof. dr Boris Babić i mr Miroslav Galić. Oni su predstavili primjer časopisa ,,Sinezaˮ, kao i mogućnosti korišćenja softvera i alata za objavljivanje radova i publikacija otvorenog pristupa. 
Učesnici ovog događaja imali su priliku čuti koje su mogućnosti saradnje u okviru Horizont 2020. projekta „Nacionalne inicijative za otvorenu nauku u Evropiˮ (NI4OS). Doc. dr Mihajlo Savić je kroz praktičnu sesiju predstavio učesnicima odabrane platforme za upravljanje otvorenim podacima.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/12319/otvorena_nauka.jpg
  • /uploads/attachment/vest/12319/otvorena_nauka1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/12319/otvorena_nauka2.jpg