Navigacija
Viber X logo

Predstavljene aktivnosti Centra za promociju nauke

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj LuciOpšte

Zaposleni na Univerzitetu u Banjoj Luci imali su, 12. maja 2022. godine, priliku da se upoznaju sa aktivnostima koje realizuje Centar za promociju nauke (CPN) iz Beograda.

Tokom ovog događaja održanog u prostorijama Rektorata, zaposleni na Univerzitetu u Banjoj Luci imali su priliku da se upoznaju sa  mogućnostima saradnje sa Centrom kroz trenutne projektne aktivnosti, ali i kroz formiranje zajedničkih projektnih prijava u budućnosti. Tokom ovog događaja rukovodilac Odjeljenja za međunarodnu saradnju u Centru za promociju nauke Dobrivoje Lale Erić održao je predavanje ,,Odnos nauke i društva: UNESKOV globalni okvir u vremenu determinisanom vještačkom inteligencijomˮ, dok je savjetnik za poslove saradnje sa naučno-istraživačkim organizacijama iz navedenog centra Marina Kostić govorila o finansijskim i administrativnim poslovima na projektnim aktivnostima.

Sa gostima iz Beograda istog dana su razgovarali prorektori Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Miroslav Malinović i prof. dr Milica Balaban. Prorektori i predstavnici Centra razgovarali su o zajedničkom učešću u međunarodnim projektima, organizaciji naučnih skupova, izložbi, predavanja, radionica, festivala, promocija i drugih aktivnosti od obostranog interesa.

Kako je rečeno tokom sastanka, u planu je i da se zajednički radi na podsticanju istraživanja u polju društvenih i humanističkih nauka, kao i na polju umjetnosti. Saradnja će biti usmjerena na razvoj i unapređenje obrazovanja, kulturnog identiteta, naučno-istraživačkog i umjetničko-istraživačkog potencijala zajednice.

Centar za promociju nauke je javna institucija koju je 2010. godine osnovalo Ministarstvo nauke Republike Srbije sa zadatkom da promoviše nauku i tehnologiju. Misija CPN-a je da premosti jaz između nauke i društva, okupljajući sve relevantne aktere i širu javnost u procesu istraživanja i inovacija.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/12222/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5__12_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/12222/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5__8_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/12222/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5.jpg