Navigacija
Viber X logo

Održan forum o učešću u Horizont projektima

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj LuciOpšte

Forum na temu „Učešće u Horizont 2020. i prve aplikacije i projekti u Horizont Evropa programu: iskustva i naučene lekcijeˮ održan je 2. juna 2022. godine u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL).

Riječ je o još jednom u nizu događaja posvećenih Horizont Evropa programu, u organizaciji Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija UNIBL. Ovaj forum bio je namijenjen svim zaposlenima na našoj visokoškolskoj ustanovi, a koji su zainteresovani za učešće u Horizont projektima.

Na forumu su se mogle čuti korisne informacije i iskustva od kolega koji su već uključeni u ove projekte. Tako su, između ostalog, kolege predstavile svoje projekte, te podijelile iskustva kroz koja su prošli u procesu prijave tih projekata.

Tako je, pored ostalog, predstavljen prvi Horizont Evropa projekat, koji realizuje Filozofski fakultet, pod nazivom „Odgovori kroz politikeˮ (POLICY ANSWERS), te Horizont 2020. koordinatorski projekat Poljoprivrednog fakulteta „Promovisanje pametnog upravljanja vodnim resursima u Bosni i Hercegoviniˮ (SMARTWATER). Takođe, prisutnima je predstavljen i projekat Poljoprivrednog fakulteta „Spajanje usluga ekosistema: mehanizam i interakcije za optimalnu zaštitu useva, poboljšanje oprašivanja i produktivnostiˮ (EcoStack), te projekti u realizaciji Elektrotehničkog fakulteta „Nacionalne inicijative za otvorenu nauku u Evropiˮ (NI4OS) i „Virtuelna istraživačka okruženja u Jugoistočnoj Evropi i Istočnom Mediteranuˮ (VI-SEEM).

Pored pomenutih, predstavljeni su i projekti koje je realizovao ili realizuje Rektorat UNIBL, poput Euraxess projekata: „Razvoj mreže EURAXESS TOP IIIˮ (EURAXESS TOP III), „EURAXESS TOP IV – Otvoreni EURAXESS – povećanje efikasnosti i optimizacija usluga svih partnera u inovativnoj i otvorenoj EURAXESS mrežiˮ (EURAXESS TOP IV) i „Pilotiranje EURAKSES centara za podršku karijerama istraživačaˮ (EURAXESS Hubs). Dodatno, predstavljen je i  projekat koji realizuje Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija „Uključivanje odgovornih istraživanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana: poboljšanje samoodrživih ekosistema istraživanja i inovacijaˮ (WBC-RRI.NET).

U konačnici, predstavljeni su i projekti finansirani kroz dio Horizont programa Evropskog instituta za inovacije i tehnologije za sirovine (EIT RAW MATERIALS), koje realizuje Prirodno-matematički fakultet UNIBL, poput: „Ambasadori za važnost sirovina u školama 4.0ˮ (RM@Schools 4.0), „Evaluacija jalovišta crvenog mulja u regionu istočne i jugoistočne Evropeˮ (RIS-RESTORE), „Balkanski otpad za proizvode: transfer NOI modela na zonu Balkana; razotkrivanje novih sirovina baziranih na otpadu i razvoj njihovih primjenaˮ (BloW-uP), „Obrazovne inicijative za istočnu i jugoistočnu Evropuˮ (ESEE Education Initiative) i „Praksa za studente u oblasti sirovina iz istočne i jugoistočne Evropeˮ (RAISESEE).

Nakon prezentacija projekata, održana je diskusija, s ciljem razmjene iskustava u pripremi i realizaciji projekata, te su naglašeni izazovi s kojima se istraživači na UNIBL susreću na tom polju.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/12318/forum__1_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/12318/forum__4_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/12318/forum__7_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/12318/forum__8_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/12318/forum__14_.jpg