Navigacija
Viber

Preminula prof. dr Slađana Mirjanić

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Dr Slađana Mirjanić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, preminula je 12. avgusta 2022. godine u 68. godini.

Prof. Mirjanić rođena je 4. novembra 1954. godine u Hrvaćanima kod Prnjavora. Osnovnu i srednju školu završila je u Banjoj Luci. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 1977. godine, a na istom fakultetu je i magistrirala 1991. godine. Doktorirala je 2001. godine na Fakultetu zaštite na radu Univerziteta u Nišu. 

Na Univerzitetu u Banjoj Luci bila je zaposlena od 2011. godine, a birana je u zvanje docenta, vanrednog i redovnog profesora. Nastavu je, pored Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, izvodila i na Pravnom fakultetu, Mašinskom fakultetu i Medicinskom fakultetu.

Učestvovala je na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima u Sofiji, Gabrovu, Rusiji, Beogradu, Zrenjaninu, Vrnjačkoj Banji i Banjoj Luci, gdje je objavila više desetina naučnih radova.

Prije angažmana na Univerzitetu u Banjoj Luci, radila je u GIK Kozara i u Banjalučkoj banci a. d. Banja Luka, na radnom mjestu pravnika, odnosno sekretara banke.

Sahrana prof. Mirjanić obaviće se 16. avgusta u 13 časova na groblju ,,Sveti Pantelijaˮ u Banjoj Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/12529/fotografija_dr_Sla%C4%91ana_Mirjani%C4%87_2-01-01.jpg