Navigacija
Viber X logo

Objavljen poziv za ,,Consolidator grantˮ Evropskog istraživačkog savjeta

Univerzitet u Banjoj LuciOpštePozivi za prijavu projekata

Objavljen je poziv za ,,Consolidator grantˮ Evropskog istraživačkog savjeta ERC-2023-COG.

Poziv je dostupan ovdje, ali i na odgovarajućim stranicama za tendere i pozive na prijavu projekata finansiranih iz programa Horizont Evropa. Svi detalji za aplikaciju dostupni su na informatoru na samoj stranici, a rok za prijavu je 02. februar 2023. godine, u 17 časova.

Riječ je o pozivu za napredne naučnike koji su odbranili svoje doktorske disertacije prije sedam do dvanaest godina, te imaju značajan broj objavljenih naučnih publikacija. U izuzetnim slučajevima, kriterijum koji se odnosi na period odbrane disertacije može biti prolongiran, a o čemu se više informacija nalazi u samom pozivu.

Poziv se odnosi na prijavu projekata iz svih naučnih oblasti, a nosilac projekta može biti naučno-istraživačka ustanova u BiH ili zemljama EU, te u drugim zemljama pridruženim ovom programu. Projekti koji se finansiraju iz ovog poziva traju pet godina, a glavni istraživač, odnosno podnosilac aplikacije, može formirati međunarodni tim saradnika koji će biti angažovan na realizaciji projekta.

Zainteresovani za prijavu na ovaj poziv dodatne informacije mogu dobiti u Centru za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/12715/ERC_LOGO.jpg