Navigacija
Viber

Informacija sa 88. sjednice Senata

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL) na 88. sjednici, 22. decembra 2022. godine, jednoglasno je usvojio Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Banjoj Luci.

Na sjednici u Rektoratu usvojen i Pravilnik o vanrednom studiju na Univerzitetu u Banjoj Luci, te je data saglasnost na prijedloge statuta članica Univerziteta. Najviše akademsko tijelo je razmotrilo Izvještaj o upisu studenata u prvu godinu na svim ciklusima studija u tekućoj akademskoj godini na Univerzitetu, a razmotren je i Plan upisa studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci u akademskoj 2023/2024. godini.

Senat je razmotrio i Izvještaj o realizaciji plana izdavačke djelatnosti Univerziteta za 2022. godinu, te Plan izdavačke djelatnosti UNIBL za 2023. godinu.  Ova sjednica bila je prilika i da se razmotri i usvoji Plan izbora u zvanje za period od 1. oktobra 2023. do 30. septembra 2024. godine. Jednoglasno je usvojen i razmotren Izvještaj Centralne izborne komisije Univerziteta u Banjoj Luci o izboru članova studenata u naučno-nastavna / Umjetničko-naučno-nastavno vijeće fakulteta / Akademije umjetnosti i u Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci, te Akcioni plan za implementaciju Povelje i kodeksa UNIBL.

Tokom 88. sjednice razmotren je i Prijedlog izmjena odluka o odgovornim nastavnicima i saradnicima u akademskoj 2022/2023. godini. Senat je donio o Odluku o raspisivanju konkursa o izboru u nastavnička i saradnička zvanja. Donesene su i odluke o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na: Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Elektrotehničkom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Fakultetu bezbjednosnih nauka.

Senat je donio odluke o usvajanju izvještaja komisija o ocjeni podobnosti tema, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorskih disertacija kandidata Medicinskog fakulteta, a donesena je i Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata na istom fakultetu.

Senat je saglasan da Univerzitet potpiše sporazume sa Satajabama institutom za nauku i tehnologiju iz Indije i sa Jordanskim univerzitetom nauke i tehnologije, sa sjedištem u jordanskom gradu Ibrid.

Jednoglasnu podršku Senata su dobili i prijedlozi Medicinskog fakulteta o dodjeli zvanja gostujući profesor za tri predavača sa prestižnih svjetskih visokoškolskih ustanova.

U okviru tekućih pitanja, bilo je riječi i o pripremi za sprovođenje studentske ankete o kvalitetu nastave u zimskom semestru akademske 2022/2023. godine.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/12939/UNIBL.jpg