Navigacija
Viber

Informacija sa 89. sjednice Senata

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci, na 89. redovnoj sjednici 26. januara 2023. godine, razmatrao je i jednoglasno usvojio Plan upisa studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci u akademskoj 2023/2024. godini.

Poslije razmatranja, usvojen i Pravilnik o postupku provjere originalnosti radova studenata na drugom i trećem ciklusu studija Univerziteta u Banjoj Luci. Tokom ove sjednice, održane u prostorijama Rektorata, najviše akademsko tijelo usvojilo je Izvještaj o realizaciji Programa rada Univerziteta u Banjoj Luci za prošlu godinu, a usvojen je i Prijedlog Programa rada za tekuću godinu. Takođe, razmotren je i podržan Izvještaj o realizaciji Plana izdavačke djelatnosti Univerziteta za prošlu godinu, te usvojen Plan izdavačke djelatnosti za 2023. godinu.

Donesena je i Odluka o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja, te odluke o o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na: Akademiji umjetnosti, Elektrotehničkom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Pravnom fakultetu, Poljoprivrednom fakultetu, Rudarskom fakultetu, Fakultetu bezbjednosnih nauka, Fakultetu političkih nauka, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, Filozofskom fakultetu i Filološkom fakultetu. Senat je tokom 89. sjednice donio i odluke o usvajanju izvještaja komisija o ocjenama podobnosti tema, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorskih disertacija kandidatima sa: Ekonomskog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Pravnog fakulteta i Prirodno-matematičkog fakulteta.

Senat je dao i jednoglasnu podršku za zaključivanje Memoranduma o akademskoj saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Petrošanima, te za zaključivanje sporazuma o saradnji sa Univerzitetom u Aleksandriji, Finansijskim univerzitetom pri Vladi Ruske Federacije i japanskim Gunma univerzitetom.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/13031/thumb_UNIBL.jpg