Navigacija
Viber

Informacija sa 92. sjednice Senata

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci, na 92. sjednici 27. aprila 2023. godine, razmotrio je i jednoglasno usvojio Pravilnik o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa.

Na sjednici održanoj u prostorijama Rektorata, razmatran je i usvojen Prijedlog odluke Naučno-nastavnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta o izmjeni i dopuni Odluke Senata Univerziteta, broj: 02/04-3.851-4/22 od 28. aprila 2022. godine, o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja i izvođenja novog Studijskog programa trećeg ciklusa studija – Doktorske studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Najviše akademsko tijelo donijelo je i Odluku o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja, kao i odluke o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na: Akademiji umjetnosti, Ekonomskom fakultetu, Elektrotehničkom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, Filozofskom fakultetu i Filološkom fakultetu.

Donesena je i Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije o ocjeni podobnosti teme, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorske disertacije kandidata na Medicinskom fakultetu.

Senat je dao i svoju saglasnost za zaključivanje sporazuma o saradnji Univerziteta u Banjoj luci sa Novosibirskim državnim tehničkim univerzitetom i Tambovskim državnim tehničkim univerzitetom. Takođe, jednoglasno je podržano i zaključivanje Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Havani. Senat je saglasan i da se potpiše Sporazum između Univerziteta i Muzeja žrtava genocida.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/13284/UNIBL.jpg