Navigacija
Viber X logo

Razgovarano o unapređenju uslova rada Rudarskog fakulteta

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

O unapređenju uslova rada i perspektivama razvoja Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci sa sjedištem u Prijedoru razgovarano je na sastanku održanom 27. juna 2023. godine.

Rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Radoslav Gajanin rekao je da je regulisanje vlasništva preduslov da fakultet učestvuje u raznim projektima, konkursima i javnim pozivima, što znači da je i preduslov za dalji razvoj. On je u izjavi za medije, nakon sastanka u prostorijama Rudarskog fakulteta, najavio da bi do narednog sastanka, koji bi trebalo da bude održan u septembru, trebalo da se sagleda pitanje smještaja i ishrane za studente koji nisu iz Prijedora, da se razmotre opcije za izgradnju studentskog i đačkog doma, kao i da se sagledaju mogućnosti za povećanje granta iz budžeta grada.

Dekanica Rudarskog fakulteta prof. dr Svjetlana Sredić rekla je da je Prijedoru potreban studentski i đački dom i da bi to sigurno povećalo broj studenata koji dolaze izvan Prijedora, a kojih je u prosjeku oko deset odsto. Ona smatra da je potrebno trajno rješenje za prostor fakulteta, te je neophodno u srednje škole vratiti obrazovne profile rudarske i geološke struke i četvrtog i trećeg stepena.

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor rekao je da je ovaj grad zainteresovan da s institucijama republičkog nivoa sagleda zajedničke mogućnosti izgradnje studentskog i đačkog doma.

Direktor Rudnika željezne rude „Ljubijaˮ Prijedor Stanko Vujković rekao je da će ova firma u saradnji sa kompanijom „Arselor Mital Prijedorˮ od iduće akademske godine stipendirati četiri studenta Rudarskog fakulteta. Vujković je na sastanku o unapređenju uslova rada i perspektivama razvoja Rudarskog fakulteta u Prijedoru najavio da bi u narednih mjesec dana trebalo da se završe i imovinsko-pravni poslovi u vezi sa vlasništvom ove dvije firme nad zemljištem i zgradom u kojoj su smješteni taj fakultet i Rudarski institut.

Predstavnik firme „Arselor Mital Prijedorˮ Suzana Gašić rekla je da za te aktivnosti koje navodi Vujković postoji saglasnost Upravnog odbora kompanije i da će dalja dinamika zavisiti od geodetskih i katastarskih procedura.

Goran Bojić iz firme „Elkerˮ rekao je da iz koncesija na željeznu rudu, koje treba da se usmjeravaju u razvoj, mogu i treba da se izdvajaju sredstva za fakultet koji školuje kadrove upravo za rudarstvo, geologiju i zaštitu životne sredine.

Saša Bursać iz Šumskog gazdinstva Prijedor kaže da se fakultet nalazi u starom i trošnom montažnom objektu i da Rudnik željezne rude „Ljubijaˮ i „Arselor Mital Prijedorˮ treba da iz svoje dobiti od eksploatacije željezne rude finansiraju izgradnju nove zgrade fakulteta, a grad da obezbijedi lokaciju i dokumentaciju koja prethodi izgradnji. Prema njegovim riječima, grad treba na isti način i da obezbijedi lokaciju za đački i studentski dom, a da izgradnju zajednički finansiraju privatni i javni sektor.

Sastanku su prisustvovali i prorektorka Univerziteta u Banjoj Luci za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju prof. dr Milica Balaban, zamjenik gradonačelnika Prijedora mr Žarko Kovačević, prodekanice Rudarskog fakulteta prof. dr  Dražana Tošić i doc. dr Ljubica Figun, te prof. dr Vladimir Malbašić.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/13448/sastanak_naslovna_slika.png
  • /uploads/attachment/vest/13448/IMG_9049.jpg
  • /uploads/attachment/vest/13448/IMG_9056.JPG
  • /uploads/attachment/vest/13448/IMG_9057.jpg