Navigacija
Viber

​​​​​​​Treća ljetnja škola u okviru projekta SMARTWATER

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj LuciOpšte

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, u okviru projekta SMARTWATER, od 3. do 7. jula 2023. godine u Trebinju, organizuje treću ljetnju školu na temu „Prilagođavanje na klimatske promjene sektora upravljanja vodama u poljoprivredi u BiHˮ.

Otvaranje škole čija je tema organizovan pristup upravljanju vodnim resursima u poljoprivredi zakazano je 3. jula 2023. godine u hotelu ,,SL Industry“ u 10 časova.

Ova škola je namijenjena studentima, a održava se po hibridnom modelu. Svi učesnici škole biće fizički prisutni u Trebinju, dok će gosti predavači svoja predavanja održati uživo ili putem video-linka.

Cilj događaja je upoznavanje učesnika, posebno istraživača u ranoj fazi (ESR), sa osnovama klimatskih promjena, uticaja suše na rast biljaka, potrebama biljaka za navodnjavanjem, evapotranspiracijom, modernizacijom sistema za navodnjavanje, sistemima za upravljanja meteorološkim podacima, upravljanjem na daljinu, kao i osnovnim aspektima ekonomije u oblasti navodnjavanja.

Studenti će tako imati priliku da nauče i različite modele proračuna evapotranspiracije koji se primjenjuju u navodnjavanju biljaka, shvate osnovne pojmove koji se odnose na fiziologiju i genetiku suše, modernizacije u oblasti navodnjavanja, kao i osnove ekonomije u upravljanju vodnim resursima u poljoprivredi. Isto tako, novi alati u oblasti upravljanja na daljinu će se predstaviti kroz ogledne aktivnosti projekta, zajedno sa rezultatima dobijenim mjerenjima na terenu. Za učesnike ovog događaja planirana je i posjeta i obilazak najznačajnijih poljoprivrednih proizvođača na području Hercegovine koji u svom radu koriste sisteme tradicionalnog i modernog načina navodnjavanja, kao i pumpi, i fabrike za preradu otpadnih voda.

Inače, realizacija prvog koordinatorskog projekta koji finansira Evropska komisija kroz program Horizont 2020, pod nazivom „Promovisanje pametnog upravljanja vodom u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini (SMARTWATER)“ počela je 1. januara 2021. godine i trajaće do 31. decembra 2023. godine.

Riječ je o projektu koji realizuje Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i prvi je koordinatorski projekat iz programa Horizont 2020. koji je dodijeljen visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.

Partneri našem Poljoprivrednom fakultetu na ovom projektu su: Međunarodni centar za napredne mediteranske agronomske studije – Mediteranski agronomski institut, Bari, Italija; Državna agencija visokog savjeta za naučna istraživanja, Saragosa, Španija; Univerzitet u Lisabonu, Poljoprivredni fakultet, Lisabon, Portugalija; SYSMAN projekti i servisi MSP, Rim, Italija i Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/13452/immagineslide-copia.png