Navigacija
Viber X logo

Prorektorka Balaban učestvovala u radu Ministarske konferencije

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Prorektorka za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Milica Balaban učestvovala je u radu Ministarske konferencije Zapadnog Balkana: Kvalitet i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju – Trendovi i razvoj u Evropskoj uniji i Zapadnom Balkanu, održanoj 26. i 27. septembra 2023. godine   u Skoplju.

Dvodnevni događaj uključivao je prezentacije evropskih stručnjaka na najvišem nivou, te panel-diskusije sa kreatorima politika i predstavnicima ključnih institucija nadležnih za osiguranje kvaliteta na Zapadnom Balkanu, koje su vodili predsjednik Evropskog udruženja za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) Daglas Blekstok i direktorka Evropskog registra za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (EQAR) Magali Soene. Drugog dana konferencije organizovane su studijske posjete Univerzitetu „Sveti Kiril i Metodijeˮ i Međunarodnom balkanskom univerzitetu u Skoplju.

Važno je naglasiti da je ova konferencija rezultovala Preporukama politike Zapadnog Balkana za kvalitet u visokom obrazovanju. Riječ je o  dokumentu koji navodi glavne pravce za poboljšanje i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu, s ciljem stvaranja uslova za pružanje visokokvalitetnog, međunarodno prepoznatog i konkurentnog visokog obrazovanja u skladu za zahtjevima kako regionalnih tako i globalnih ekonomskih i društvenih kretanja.

Konferencija na kojoj je prorektorka Balaban učestvovala kao predstavnik Rektorske konferencije / zbora Bosne i Hercegovine održana je u organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke Republike Sjeverne Makedonije, u saradnji sa Sekretarijatom Inicijative za reformu obrazovanja Jugoistočne Evrope (ERI SEE), i okupila je regionalne ministre i druge predstavnike regionalnih obrazovnih vlasti i agencija koje se bave osiguranjem kvaliteta u visokom obrazovanju, predstavnike univerziteta i druge stručnjake u oblasti visokog obrazovanja.

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/13645/MIL_1683.JPG
  • /uploads/attachment/vest/13645/MIL_1480.JPG
  • /uploads/attachment/vest/13645/MIL_1700.JPG