Navigacija
Viber X logo

Učešće na sastancima u okviru WBC-RRI.NET projekta

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Doc. dr Anđela Pepić, koja rukovodi Centrom za razvoj i podršku istraživanju  Univerziteta u Banjoj Luci i mr Dragana Radulović, viši stručni saradnik za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta, učestvovale su na sastancima, generalnoj skupštini i evaluacijskoj radionici u okviru WBC-RRI.NET projekta.

Tokom događaja koji su održani 6. i 7. decembra 2023. godine u Beču, predstavljen je napredak Univerziteta u Banjoj Luci po pitanju realizacije projektnih aktivnosti u Republici Srpskoj, s posebnim fokusom na rad Zajednice za akademski integritet Univerziteta kao neformalne grupe zaposlenih okupljenih oko ideje promocije akademskog integriteta i etike, kao i aktivnosti na promociji STEM obrazovanja, te unapređenja digitalnog repozitorijuma naučnih publikacija Univerziteta u Banjoj Luci.

Dodatno, predstavljene su zajedničke aktivnosti za uključivanje koncepata odgovornih istraživanja i inovacija u grant pozive Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, te Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, sprovedene u saradnji sa Klasterom za jačanje istraživanja i tehnološkog razvoja u oblasti medicine i zdravstvenih nauka kao partnerskom organizacijom na projektnim aktivnostima u Republici Srpskoj. Nakon toga uslijedila je i radionica evaluacije realizovanih aktivnosti sa fokusom na osiguranje njihove dugoročne održivosti.

Inače, značajno je napomenuti da su navedeni događaji organizovani kao dio realizacije Horizont 2020. projekta „Uključivanje odgovornih istraživanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana: poboljšanje samoodrživih ekosistema istraživanja i inovacija (WBC-RRI.NET)ˮ, u kojem je Univerzitet u Banjoj Luci jedan od partnera u konzorcijumu.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/13862/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%9B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D1%83_%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83_WBC-RRI.NET_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_-_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/13862/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%9B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D1%83_%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83_WBC-RRI.NET_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.jpg