Navigacija
Viber X logo

Učešće na radionici o inovacijama i transferu tehnologija

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Predstavnica Centra za razvoj i podršku istraživanju Univerziteta u Banjoj Luci Milica Marić učestvovala je na radionici posvećenoj inovacijama i transferu tehnologija, održanoj 4. i 5. aprila 2024. godine na Univerzitetu u Ljubljani.

Tokom prvog dana događaja, predstavnici Ministarstva visokog obrazovanja, nauke i inovacija Slovenije, Slovenačke agencije za istraživanje i razvoj, Univerziteta u Ljubljani i Univerziteta u Rijeci predstavili su primjere dobre prakse i izazove sa kojima se susreću u oblasti inovacija, tehnologija i transfera znanja u svojim institucijama. Drugi dan događaja bio je posvećen radionici uspostavljanja i organizacije servisa za transfer znanja i prezentaciji Koordinacione platforme za valorizaciju znanja.

Ovo je jedna u nizu radionica koja se organizuje u okviru Evropske asocijacije univerziteta Eutopia More i Rektorskog foruma Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana, s ciljem promocije visokog obrazovanja, mobilnosti zaposlenih, inovacija i transfera tehnologija, saradnje na istraživačkim projektima i umrežavanju.

Foto: Anže Malovrh

Slike

  • /uploads/attachment/vest/14222/u%C4%8De%C5%A1%C4%87e_na_dvodnevnoj_radionici_na_Univerzitetu_u_Ljubljani.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14222/u%C4%8De%C5%A1%C4%87e_na_dvodnevnoj_radionici_na_Univerzitetu_u_Ljubljani1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14222/u%C4%8De%C5%A1%C4%87e_na_dvodnevnoj_radionici_na_Univerzitetu_u_Ljubljani2.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14222/u%C4%8De%C5%A1%C4%87e_na_dvodnevnoj_radionici_na_Univerzitetu_u_Ljubljani3.jpg